Interpellation

 

Till:

Kommunstyrelsens ordförande

Anna-Carin Magnusson.

 

Nedläggning av neurologiska rehabkliniken

vid Höglandssjukhuset Nässjö.

 

I vecka 9 2016 har personalen på neurologiska rehabkliniken vid Höglandssjukhuset Nässjö informerats om att Region Jönköpings län, som är huvudman för aktuell verksamhet, har för avsikt att lägga ner klinikens 12 platser i Nässjö.

 

Neurologiska rehabkliniken har hela regionen som upptagningsområde och har c:a 150 patienter med bl.a. neurologiska funktionsnedsättningar inskrivna.

 

Patienterna på den aktuella klinikens 12 platser är i normalfallet inlagda måndag – fredag under tre veckor. Personalen har såväl specialistkompetens i neurologisk rehabilitering som unik individkännedom, vilket gör verksamheten ovärderlig för patienterna. Det ger avgörande förutsättningar för upprätthållande av arbetsförmåga och livskvalité.

 

Mina frågor är:

 

Har Nässjö kommun informerats om Region Jönköpings läns planerade nedläggning av Neurologiska rehabkliniken vid Höglandssjukhuset Nässjö?

 

Med tanke på att den aktuella kliniken har hela Region Jönköpings län som upptagningsområde, har nedläggningen behandlats i det primärkommunala samverkansorganet?

 

Har det i så fall framgått om aktuell verksamhet upprättas i motsvarande utformning på annan plats?

 

Vad gör Nässjö kommun för att påverka Region Jönköpings län till att bibehålla verksamheten i Nässjö kommun?

 

Nässjö den 4 mars 2016

 

Anders Hansen, SAFE