Interpellation

 

Till:

Tekniska servicenämndens ordförande

Torbjörn Svensson.

 

Revidering av kostpolicyn.

 

Kostpolicyn är ett styrande dokument för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten och som antogs av kommunfullmäktige år 2012. Ur kostpolicyn framgår bl.a.: att den syftar till att maten som serveras skall vara god och hålla bra kvalité, att måltiden ska serveras på ett trevligt sätt i en lugn och trivsam miljö och att vid upphandling av råvaror ska de bästa valen göras utifrån miljömässiga och etiska utgångspunkter.

 

Kosten som serveras inom förskolan, grundskolan, gymnasiet och omsorgen har varit ett område som under senare år intresserat många kommuninnevånare. I bl.a. elevråd, föräldraråd, programråd, kommunsamråd och brukarråd är det ofta diskussioner om kosten. Även intresseorganisationerna för kommunens seniorer visar ett aktivt intresse för kosten.

 

Den nu gällande kostpolicyn skall revideras år 2016.

 

Mina frågor är:

 

Ska en utvärdering av kostpolicyn 2012 genomföras?

 

Kommer någon form av dialog/remissförfarande att ingå i revideringen av kostpolicyn 2016, i så fall vilka målgrupper innefattas?

 

Nässjö den 29 mars 2016

 

Anders Hansen, SAFE