Motion till

Kommunfullmäktige, Nässjö kommun

 

Avgiftsfria pedagogiska måltider i förskolan.

 

De måltider som kommunen serverar i förskolan ska vara ett medel för att nå god och jämlik hälsa och vara komponerade så att både hälsa och miljö främjas.

 

Bra matvanor är en förutsättning för att må bra, växa, utvecklas, leka och röra på sig. Barn och elever som äter tillräckligt med bra mat orkar med både fysiska aktiviteter och uppgifter som kräver koncentration och har därför bättre förutsättningar att klara av de dagliga aktiviteterna i förskolan.

 

Ansvariga och berörd personal inom förskola ska arbeta för att ge förutsättningar för barn att känna matglädje och kunna få insikt om matvanors betydelse i ett livslångt perspektiv.

 

Pedagogiska måltider ska göras till en arbetsuppgift i verksamheten där personalen aktivt deltar genom att skapa en god gemenskap runt bordet, skapa goda matvanor samt vara en god förebild och inspirera barnen att smaka av maten som serveras.

 

När måltider är en arbetsuppgift i förskolans verksamhet gäller följande enligt Skatteverkets meddelande SKV A 2004:38 : ”Förmånen av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid skola, förskola, daghem och fritidshem är skattefri om personalen vid måltiden har tillsynsskyldighet (eller motsvarande ansvar) för barn under skolmåltid eller i samband med så kallad pedagogisk måltid.”

 

Då Skatteverkets definition av pedagogisk måltid föreligger är det inget som hindrar att måltiden för tjänstgörande personal i förskolan är avgiftsfri.

 

Fria pedagogiska måltider ger förutsättningar för att förskolans verksamhet utvecklas, underlättar integrationen av barn med annan kulturell bakgrund och

kan underlätta rekryteringen av personal till Nässjö kommuns förskolor.

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Att avgiftsfria pedagogiska måltider införs i förskolan då Skatteverkets villkor för pedagogiska måltider föreligger.

Att riktlinjer utarbetas för avgiftsfria pedagogiska måltider i förskolan.

 

 

Nässjö den 19 oktober 2016

 

Anders Hansen, SAFE