Hej.
Ursäkta att mitt svar dröjde.


I dagsläget är det inte aktuellt att använda Atteviks tidigare lokaler för skoländamål. Det stämmer däremot att Brinells högstadium ska byggas ut med ett våningsplan på c:a 1100 kvm för 15 miljoner.

 

Före flytten från Centralskolan gjordes en ombyggnad för c:a 10 miljoner. Dessutom har åtskilliga ombyggnader gjorts för 20-25 miljoner på Träcentrum för högstadiets behov. På Centralskolan fanns plats för närmare 400 elever inklusive slöjd och estetiska ämnen. En fjärdedel av de pengar som det har kostat, c:a 12 miljoner, att flytta högstadiet från Centralskolan till Brinell hade räckt för att förnya ytskikt, möbler, inventarier och teknik på Centralskolan.


Om Centralskolan hade bibehållits som högstadium med tidigare upptagningsområde skulle Brinellgymnasiet inte blivit utsatt för dagens brist på lokaler. Dessutom hade Norråsaskolans upptagningsområde blivit mindre. Slutligen hade Nässjö kommuns investeringar minskat med c:a 35 miljoner om Centralskolan hade bibehållits som högstadium, vilket också SAFE kämpade för.


Med vänlig hälsning
Anders Hansen, SAFE