Nej till TTIP-avtalet!

 

Uttalande på Nej till EU/Nässjös årsmöte

den 13 februari 2016

 

EU och USA håller på att förhandla fram ett nytt handelsavtal - Transatlantic Trade and Investment Partnership - förkortat till TTIP. Det handlar inte om att avskaffa tullar och liknande handelshinder – de är avskaffade eller sänkta sedan länge. Nu gäller det att ta bort s.k. ”tekniska handelshinder”, vilket medför att EU:s regler om konsumentskydd, matsäkerhet och miljöregler riskerar att kraftigt försämras.

 

Företag ska också få möjlighet att stämma stater via domstolar som ligger utanför det nationella rättssystemet. Utländska investerare kan en stämma en stat i en internationell skiljedomstol om staten ifråga beslutar t.ex. beslutar att införa miljöregler som hindrar ett företags vinst. Detta kan få långtgående följder för staters möjlighet att skydda sina medborgares hälsa och sin miljö.

 

TTIP kan också betyda fritt fram för flera farliga kemikalier som nu är förbjudna i EU, men godkända i USA. EU kan tvingas att tillåta genmodifierade matvaror och att tillväxthormoner används i djuruppfödningen. TTIP kan försämra den offentliga upphandlingen av lokala och hållbara produkter eftersom prioritering av lokala varor ses som ett handelshinder.

 

Förhandlingarna om TTIP pågår bakom stängda dörrar. Storbolagens lobbygrupper får dock tillgång till information och möjlighet att påverka utformningen. Men allmänheten har bara kunnat ta del av en del dokument som har läckt ut från förhandlingarna ändå.

 

I EU förekommer på sina håll stora protester mot TTIP – i Tyskland har hundratusentals demonstrerat mot det. I USA finns det också kritik; bl.a. säger den demokratiske presidentkandidaten Bernie Sanders nej till TTIP.

 

TTIP-avtalet handlar i sista hand om makt. Makten kommer att föras över från valda regeringar och parlament till slutna styrelserum i de multinationella storföretagen. Därför säger vi nej till TTIP-avtalet!

 

 

Nej till EU:s lokalavdelning i Nässjö