Motion

Nässjö kommunfullmäktige

 

 

Gör EOS-parken till en mötesplats.

 

EOS-parken är idag en park som man bara går eller cyklar igenom. Det finns egentligen inget tydligt skäl att stanna upp där – det finns en soffa och litet blommor.

 

För många år sedan togs lekplatsen bort från EOS-parken. Skälet var troligen att barnfamiljer flyttade från lägenheterna i anslutning till parken till egna hus. Nu finns återigen barn i lägenheterna.

 

En enkel lekplats med tåliga redskap och dito sittplatser skulle kunna göra parken till en plats där människor har möjlighet att stanna upp en liten stund. Parken skulle kanske kunna nyttjas för någon aktivitet – det finns t ex en frikyrka i grannkvarteret som har ungdomsverksamhet.

 

Kanske skulle en mer tillgänglig och tillåtande park göra att det blev värt att stanna upp en stund och kanske ha som en plats där man möts – kanske för att ta sig vidare.

 

Jag föreslår att:

- EOS-parken ändras så att den inbjuder till att vara en mötesplats.

- en liten lekplats med enkla och tåliga redskap och dito sittplat

 

Nässjö 27/8 2016

 

Uno Kenstam, SAFE