Valet 2018 närmar sig - det går fortare än man tror.

 

Jag ser hur moderaterna vässar sina skattesänkningar, liberalerna verkar redan vara med i NATO och Sverigedemokraternas hat mot vänster och arbetare blir allt tydligare. Centern och kristdemokraterna hakar på alltmer reaktionära trender. Jag bävar för en SD-stödd borgerlig regering.

 

Är då allt bra med den vänsterpartistödda socialdemokratiska/miljöpartistiska regeringen? Absolut inte!

 

Jag förstår att det är svårt för en minoritetsregering, som möter en majoritet av borgerliga partier och SD. Regeringens fåfänga tro på att EU ska bli något bra och NATO-fjäsk förskräcker liksom oviljan att utmana kapitalintressen i miljö- och välfärdsfrågor.

 

Trots detta är de rödgröna partierna (S, MP, V) förankrade i en solidarisk tanke och tron på att det går att forma ett gott samhälle genom politik och människors aktiva medverkan.

 

Det börjar också komma ett antal positiva inriktningar på politiken när det gäller välfärd, integration, bostadsbyggande etc.

 

S, MP och V måste vässa politiken tillsammans och var för sig. Det får inte finnas rädsla för att bedriva en politik mot fattigdom och utanförskap. En bra miljöpolitik och ökad social och ekonomisk jämlikhet krävs också.

 

Det gemensamma rödgröna projektet att stoppa alla typer av blåbrun regering måste vara överordnat när S, MP och V driver sitt eget partis frågor.

 

Jag som inte är medlem i något av de rödgröna partierna vill känna att jag verkligen argumenterar för ett gott alternativ när jag inför valet 2018 gör vad jag kan för att stoppa en SD-stödd borgerlig regering.

 

Valrörelsen startar nu!

 

Uno Kenstam, Nässjö