Lyft fram intressanta byggnader från 50- och 60-talets Nässjö!

Nässjö behöver slå vakt om de kulturmiljöer som finns kvar i stadskärnan – alltför mycket har redan rivits. Utöver äldre hus som stadshuset finns det flera tidstypiska och nu ca 50 år gamla byggnader i stadskärnan vars kulturhistoriska värde behöver lyftas fram.

Det gäller t.ex. Cityhuset, ett mycket fint, välbevarat och tidstypiskt exempel på arkitektur från det sena 1950-talet. Där Kapp-Ahls ligger idag låg en gång Tempo, stadens första varuhus. Där låg också leksaksaffären Aias, skobutiken Oscaria och flera andra affärer. Göteborgsbanken låg i hörnan där Linden idag har sina lokaler. Thimons konditori har funnits ner mot Järnvägsgatan i alla år, även om lokalerna har skiftat något.

Hotell Högland är en annan byggnad, uppförd strax innan Nässjö stad firade 50 år 1964. Även detta hus är mycket tidstypiskt med en fin exteriör. Restauranglokalerna har nyligen renoverats och återfått en del av atmosfären från 1960-talet.

Det f.d. Telehuset är en pampig och påkostad byggnad uppförd i 1950-talets början. Där ligger idag bl.a. centralortens medborgarkontor.

Folkets Hus fick en ny stor byggnad i början av 60-talet, med bibliotek, teatersalong och danslokal. Det är också en tidstypiskt byggnad, och exteriören mot Mariagatan är i stort sett intakt. Det utgör idag den äldre delen av Kulturhuset Pigalle.

Dessa nu drygt 50 år gamla hus har inte uppmärksammats av kommunen så mycket som de förtjänar – inte ens när Nässjö stad firade 100 år 2014. Det är dags att ändra på det!

Broschyrer med karta, bilder och textinformation över dessa och kanske andra hus från 1950- och 60-talen i centrala Nässjö behöver tas fram. Dessa kan göra i samma stil som den broschyr som redan finns om en del äldre hus i Nässjös centrum. Motsvarande information borde även finnas på Nässjö kommuns hemsida.

Allt detta skulle ge både kommuninvånare och turister ökad kunskap om
kommunens historia och om vilka bevarandevärda och fina hus det finns i Nässjö centrum!

Thomas Erixzon, SAFE