Nässjö försvinner som stor järnvägsknut

 

Så har nu utredarna i Sverigeförhandlingen sagt sitt om var de nya höghastighetstågen ska gå och var de ska stanna. Inte oväntat blev det via Jönköping och Värnamo till Malmö – det är ju den kortaste sträckan. Men det är ändå en gigantisk investering som framför allt gynnar de som pendlar mellan landets storstäder. Det är den största järnvägsinvesteringen sen 1800-talet och trots alla hundratals miljarder är det nog ändå en hel del glädjekalkyler i kostnadsberäkningarna. Tänk på tunneln genom Hallandsåsen!

 

Jönköping och Värnamo blir vinnare – och det är kommuner som redan idag gynnas av E 4:an. Förlorare blir flera orter längs den nuvarande stambanan som Nässjö och Alvesta – deras betydelse som järnvägsknutar minskas avsevärt. Förlorare blir även Växjö och hela den sydöstra delen av Sverige, som nu hamnar än mer i bakvatten.

 

Nässjö har sedan 10-15 år varit medlem i ”Stambanan.com” – en lobbygrupp som först bildades för en utbyggnad av Södra stambanan. En utbyggnad med tredje spår och uträtning av vissa bandelar skulle ge möjlighet ökade hastigheter för tågen och ge plats för mer trafik. Det skulle också vara ett betydligt billigare alternativ än att bygga helt nya höghastighetslinjer; som t.ex. den s.k. ”Europa-banan”.

 

Tyvärr övergav Stambanan.com denna linje till förmån för en alternativ och längre höghastighetsbana från Jönköping till Malmö via Växjö. Men även med denna sträckning skulle järnvägsknuten Nässjö och södra stambanan förbigås.

 

Bygg höghastighetsbanan så försvinner Nässjö helt som järnvägsknut för fjärrtågen. Kvar blir endast lokala och regionala tåg, samt godståg. Det innebär en radikal utarmning av tågtrafiken i Nässjö och kan komma att får förödande konsekvenser för kommunens utveckling.

 

Det är märkligt och trist att kommunledningen i Nässjö helt övergav tanken på att rusta upp stambanan med ett tredje spår och driva det som ett alternativ till de storskaliga och resursslukande höghastighetsbanorna.

 
Visserligen är inte sista ordet sagt och man är bara i början av beslutsprocessen. Men läggs beräknande 190-320 miljarder på nya höghastighetsbanor så kan man ju undra vad som blir kvar till övriga järnvägslinjer i Sverige.

 

Thomas Erixzon, SAFE-medlem, Nässjö