Den famösa skolutredningen

Att hålla fast vid ett beslut som är uppenbart fel och motverkar en lösning kan vi kalla oklokt. Märkligt nog är det just det som den politiska majoriteten i Nässjö kommun gör genom att hålla fast vid ”Framtidens skola” som istället borde kallas ”Dåtidens skola”.

Planen för ”Framtidens skola” var föråldrad och felaktig redan när den formulerades. Många kloka och framsynta kommuninvånare insåg det och protesterade på olika sätt mot planerna på flyttningar och förändringar av skolor. Idag ser vi att de insiktsfulla medborgarna hade rätt.

För att elever idag överhuvudtaget ska kunna få plats och undervisning har de politiskt ansvariga fått ta till nödlösningar som bara kortsiktigt avhjälper de mest akuta problemen.

Tyvärr har majoriteten inte klarat av att presentera en lösning som fungerar på lite längre sikt. Kanske kan det vara så att det politiska samarbetet mellan partier med så i grunden olika uppfattningar inte klarar den påfrestning som ett nytänkande kräver.

Tyvärr är det inte bara inom utbildningsområdet som majoriteten saknar förmåga till långsiktiga lösningar. Då vi nu närmar oss valåret 2018 börjar det bli dags att utkräva politiskt ansvar när majoriteten ännu en gång försöker att fly in i framtiden genom att förneka problemet.

Mats Frejd
Maj Widäng
SAFE-medlemmar