Motion

Till

Kommunfullmäktige, Nässjö kommun

 

Behåll Energikällan

 

Friskvårdsanläggningen och gymmet Energikällan är en uppskattad möjlighet för Nässjö kommuns personal att bl.a. förebygga ohälsa och belastningsskador. Där kan även rehabiliterande träning bedrivas. Energikällan har c:a 12 000 besök per år.

 

Personalen inom kommunens olika förvaltningar har arbetstider som är förlagda till tidig morgon, dagtid, sen kväll, nätter och helger – kort sagt veckans alla timmar. Dagens tillgänglighet till Energikällan ger personal med varierande arbetstid möjlighet att bedriva friskvård och träning i förhållande till när ledighet infaller. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

 

Friskvårdsanläggningen och gymmet Energikällan fortsätter att bedrivas med dagens tillgänglighet i lämpliga lokaler.

 

Nässjö den 7 maj 2018                                                                
 

Anders Hansen, SAFE