Motion

Till Kommunfullmäktige, Nässjö kommun

 

Avgift för hemhandling av dagligvaror.

 

Äldre personer i Nässjö kommun kan ansöka om hjälp med att få behovet av inköp och hemleverans av dagligvaror tillgodosett. Om det i en utredning visar sig att personen har behov av hjälp med hemhandling beviljas insatsen.

Antalet äldre i kommunen som har behov av hjälp med hemhandling av dagligvaror uppgick år 2017 till c:a 150 personer. 

Avgiften för hjälp med hemhandling uppgår till 313 kr per månad. Det är fyra gånger högre än avgiften för post- och bankärende eller apoteksärende, där avgiften uppgår till 78,25 kr per månad.

 Om avgifter för nödvändig hjälp i vardagen för äldre är väldigt höga kan dessa ha en avskräckande effekt som gör äldreomsorgen otillgänglig – inte minst för kvinnor med hög ålder som oftast har lägst inkomst. Med en avgift på hela 313 kr per månad är risken att de äldre som har lägst inkomst avskräcks ifrån att ansöka om hjälp med hemhandling av dagligvaror.

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

Avgiften för hemhandling sänks till samma avgift som gäller för post- och bankärende och apoteksärende, nämligen 78,25 kr per månad. 


Nässjö den 13 mars 2018

 

Anders Hansen, SAFE