Motion

Till

Kommunfullmäktige, Nässjö kommun

Måltidsavgifter


Äldre personer i Nässjö kommun kan ansöka om hjälp i form av måltidsabonnemang. Om det i en utredning visar sig att personen har behov av hjälp i form av måltidsabonnemang, beviljas insatsen.

Antalet personer i kommunen som hade behov av hjälp i form av måltidsabonnemang uppgick år 2017 till c:a 295 personer.

Enligt konsumentverket beräknas livsmedelskostnaderna år 2018 för en person från 61 år till
2 120 kr per månad. Ett måltidsabonnemang är en insats som beviljas när aktuell person inte längre har förmåga att själv tillaga de måltider som motsvarar det dagliga behovet.

I Nässjö kommun är avgiften för ett måltidsabonnemang 4 045 kr per månad och de underliggande måltidspriserna är för frukost 38:52 kr, för middag 58:82 kr och för kvällsmål 37:59 kr.

Jämfört med vad livsmedelskostnaden per person och månad beräknas till är avgiften för ett biståndsbeslutat måltidsabonnemang alltför hög. Jämfört med många andra kommuners avgift för måltidsabonnemang är det rimligt att sänka avgiften i Nässjö kommun till c:a 3 200 kr per månad.

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

 

Avgiften för måltidsabonnemang sänks till 3 200 kr per månad.

De underliggande måltidspriserna för frukost, middag och kvällsmål sänks proportionerligt.

Ovanstående prissättning utgör grund för måltidspriser i biståndsbeslutad verksamhet.

Nässjö den 23 april 2018

 

Anders Hansen, SAFE