Motion

Till Kommunfullmäktige, Nässjö kommun

Avgift för matdistribution

 

Äldre personer i Nässjö kommun kan ansöka om hjälp med att få färdiglagad mat levererad till hemmet, s.k. matdistribution. Om det i en utredning visar sig att personen har behov av hjälp med matdistribution, beviljas insatsen.

Antalet äldre i kommunen som hade behov av hjälp med distribution av färdiglagad mat till hemmet uppgick år 2017 till c:a 310 personer.

Avgiften för matdistribution 1-16 dagar under en månad uppgår till 313 kr per månad och för mera än 16 dagar under en månad är avgiften 626 kr per månad. Det innebär att någon lägre avgift än 

313 kr per månad med dagens avgiftskonstruktion inte kan tas ut, oavsett hur litet antal måltider som aktuell person har behov av under en månad. Om det i samma hushåll finns två personer som har behov av matdistribution blir avgiften för mera än 16 dagar under en månad 1 252 kr per månad. 

Nässjö kommuns avgift för matdistribution är betydligt högre än t.ex. motsvarande avgift i Jönköpings kommun och Vetlanda kommun.

Om avgifter för nödvändig hjälp i vardagen för äldre är väldigt höga kan dessa ha en avskräckande effekt som gör äldreomsorgen otillgänglig – inte minst för kvinnor med hög ålder som oftast har lägst inkomst. Med en avgift på hela 626 kr per månad är risken att de äldre som har lägst inkomst avskräcks ifrån att ansöka om hjälp med matdistribution.

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

Avgiften för matdistribution sänks till 8 kr per tillfälle.

 

Nässjö den 2 april 2018

 

Anders Hansen, SAFE