Mer resurser behövs till Nässjös skola och omsorg!

 

SAFE verkar vara det enda oppositionsparti som hittills (27/11) lämnat in ett eget budgetförslag till Nässjös kommunfullmäktige. I budgetförslaget vill SAFE sänka de höga avgifterna inom äldreomsorgen och ge mer pengar till ökad personaltäthet där. Vi lägger även mer resurser till ökad personaltäthet på skolor och förskolor.

 

Vi vill avsätta pengar till fältverksamhet bland ungdomar och höja HAB-ersättningen. SAFE vill också införa ett förenklat biståndsförfarande vid prövning av rätten till insatsen särskilt boende för personer över 80 år.

 

SAFE vill att Malmbäcks bibliotek och medborgarkontor får finnas kvar i nuvarande lokaler på skolan i Malmbäck. Kommunledningens förslag leder i praktiken till en nedläggning av biblioteket – det säger SAFE nej till. Skolans lokalbehov kan lösas genom att man bygger nya paviljonger vid skolan.

 

Det finns ett antal nedlagda avfallsdeponier som ligger och tickar som miljöbomber runt i kommunen. SAFE lägga 500 tkr per år under de kommande fyra åren för en undersökning av sådana deponier.

 

Vi finansierar detta bl.a. genom en del besparingar på administrationen i den kommunala förvaltningen och genom en skattehöjning på 30 öre, vilket ger nästan 20 miljoner kronor mer i kassan. SAFE menar att detta är en bättre och mer rättvis politik än drastiska nedskärningar inom förskola, skola och omsorg.

 

Thomas Erixzon
SAFE-medlem, Nässjö

Fotnot: Det visade sig att SAFE faktiskt var det ENDA oppositionsparti som hade lagt ett ordentligt budgetförslag till Nässjös kommunfullmäktige detta år.