Jonas Sjöstedt och EU

Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt vill att Sverige ska var med i EU.
Han vill inte ha ett utträde  – Svexit.
Han lämnar helt över EU-kritiken och EU-motståndet till yttersta högern. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har ju redan gjort det.
Vad ska en EU-motståndare med social, demokratisk och humanistisk grundsyn nu rösta på?
Dags att lägga röstkortet i soppåsen?

Uno Kenstam,
medlem i Folkrörelsen Nej till EU, Nässjö