En utvecklingsplan för alla skolformer 2019-2023.

Nässjö kommuns skolplan "Framtidens skola" som startade 2013 är nu på sitt sista år. Det är nu tid för en grundlig utvärdering som bl.a. ska besvara ett par av de huvudsakliga målen med "Framtidens skola". Har det blivit mera pedagogiska resurser till undervisning och tar lokalerna en mindre del av de totala resurserna? Är undervisningen bättre på att möta varje elevs behov och har måluppfyllelsen blivit bättre i alla delar av grundskolan och gymnasiet?

Uppenbara misstag i "Framtidens skola" var bl.a. att lägga ner Centralskolan som högstadium, att lägga ner Hultetskolan, att utöka Runnerydsskolans upptagningsområde och att flytta högstadiet in i gymnasiets skolgård/lokaler.

Efter "Framtidens skola" vill SAFE ha en utvecklingsplan för alla skolformer i hela kommunen 2019-2023.

”En utvecklingsplan för hela kommunen innefattar både förskola grundskola och gymnasium. Det viktigaste underlaget för en utvecklingsplan finns hos elever, pedagoger/personal och rektorer/förskolechefer.

Det gäller att nå resultat, få rätt kostnader och skapa engagemang. Genom öppenhet och ett underifrånperspektiv används all den verksamhetsnära erfarenhet som är grunden för att lyckas med att utveckla förskolan, grundskolan och gymnasiet i Nässjö kommun.”

 

Uno Kenstam
SAFE-medlem