Minska avgiften för hemhandling av dagligvaror!


Äldre personer i Nässjö kommun kan ansöka om hjälp med att få hemleverans av dagligvaror. Antalet äldre i kommunen som har sådan hjälp var 2017 ca 150 personer. 

Avgiften för hjälp med hemhandling uppgår till 313 kr per månad. Det är fyra gånger högre än avgiften för post- och bankärende eller apoteksärende, där avgiften uppgår till 78,25 kr per månad.

Om avgifter för nödvändig hjälp i vardagen för äldre är väldigt höga kan dessa ha en avskräckande effekt som gör äldreomsorgen otillgänglig – inte minst för kvinnor med hög ålder som oftast har lägst inkomst. Med en avgift på hela 313 kr per månad är risken att de äldre som har lägst inkomst avskräcks ifrån att ansöka om hjälp med hemhandling av dagligvaror.

SAFE vill att avgiften för hemhandling sänks till samma avgift som gäller för post- och bankärende och apoteksärende, nämligen 78,25 kr per månad eller 20 kr per tillfälle. 


Thomas Erixzon,
Anita Adam,
Uno Kenstam,
SAFE-medlemmar, Nässjö