Inte mycket till opposition i Nässjö

Vid fullmäktiges budgetmöte den 29 november var det bara SAFE som hade lagt ett genomarbetat budgetförslag från oppositionen. Övriga oppositionspartier - SD, M, L, MP och V - hade inga eller få alternativa beslutsförslag.

Sverigedemokraterna – näst största parti med 12 platser i fullmäktige – hade ingen riktig budget. Deras ”budget” bestod mest av statistik från olika källor. Man hade bara två förslag; ett ang. socialnämndens internbudget och ett om åtgärder mot ”otrygga situationer”. I övrigt stödde man de styrande partiernas (S-KD-C) budget. Kanske en SD-budget kommer nästa år…

Moderaterna – nu i självvald opposition – hade inte en tillstymmelse till opposition mot det lagda budgetförslaget. Man hade ju själva jobbat fram det med den gamla majoriteten – S, M, C och V. Oppositionspolitiken kommer väl först nästa år…

Liberalerna och Kjell Skålberg hade inför valet gjort många utspel i lokaltidningen. Efter valet hade man avstått från att ingå i kommunstyret för att satsa på oppositionspolitik. Men det var inte mycket till opposition denna gång; bara några i sista stund lagda förslag; bl.a. om ny simhall i Nässjö. Endast SAFEs Anders Hansen stödde det – men så hade SAFE snarlikt förslag i sin budget. I övrigt väntar väl Liberalerna med att vara i opposition till nästa år…

Miljöpartiet lämnade ett färgglatt blad men med tunt innehåll. Där fanns några få förslag på insidan av bladet. I övrigt stödde man det kommunstyrelsens framlagda budget. Oppositionsförslagen får vänta till nästa år…

Vänsterpartiet tvingades lämna det kommunala styret – där man regerat ihop med bl.a. Moderaterna. Den budget som hade lagts fram hade gjorts av S. M, C och V innan valet. Som nyblivet oppositionsparti hade man inga invändningar. Oppositionen får vänta till nästa år…

Kristdemokraterna är helt nya i det kommunala styret. Som opposition hade de – och inte minst Laila Norss - hög svansföring inför valet. Deras medverkan borde ha synts i det budgetförslag som nu lagts fram. Men så inte. KD:s inverkan på budgeten kommer väl först nästa år…

SAFE var som sagt det ENDA parti som lade fram en rejält utarbetad oppositionsbudget. Där fanns bl.a. förslag om biblioteket i Malmbäck, ny simhall i Nässjö, personalförstärkningar inom skola och omsorg. SAFE föreslog en skattehöjning på 30 öre och en del neddragningar på administration inom kommunen.

Men med den budget som övriga partier nu antog väntar nog istället brutala nedskärningar inom fr.a. omsorgen – om man ska komma tillrätta med de stora underskott som finns där. SAFE står för det enda alternativet till detta!

Thomas Erixzon
SAFE-medlem,Nässjö