Behåll Energikällan!


Friskvårdsanläggningen och gymmet Energikällan är en uppskattad möjlighet för Nässjö kommuns personal att bl.a. förebygga ohälsa och belastningsskador. Där kan även rehabiliterande träning bedrivas. Energikällan har ca 12 000 besök per år. Dagens tillgänglighet till Energikällan ger personal med varierande arbetstid möjlighet att bedriva friskvård och träning där.

 

Kommunledningen i Nässjö vill nu lägga ner Energikällan och detta har fått fullt stöd av majoritetspartiernas Anna-Carin Magnusson (S), Anders Karlsson (C) och Anders Karlgren (M). Centerns kommunalråd Anders Karlsson erbjuder i ett hånfullt skämt istället den som vill av de kommunanställda ”att komma till hans åkrar för att plocka sten” – enligt SmD den 2 juni.

 

Beslutet om nedläggning av Energikällan är sannolikt felaktigt eftersom det är socialnämnden som bedriver denna verksamhet. Man har inte delegerat beslutsrätten till kommunledningskontoret eller någon annan. Socialnämndens ordförande Anders Karlgren har 38 miljoner skäl att uppskatta att drygt 300 av de ca 650 kommunanställda som bedriver träning och friskvård på Energikällan är anställda inom socialförvaltningen. Deras nyttjande av Energikällan bidrar till att hålla nere kostnaderna för ohälsa, där dagsnoteringen inom t.ex. äldreomsorgen är drygt 10 % sjukfrånvaro.

 

Den totala kostnaden för Energikällan är ca 475 tkr/år och det är endast socialnämnden som betalar. Ett bättre sätt är att fördela kostnaderna efter nämndernas storlek då anställda i flertalet kommunala förvaltningar använder Energikällan. Då skulle socialnämndens årskostnader minska till ca 175 tkr. Om man fördelar antalet träningspass på antalet personer som nyttjar Energikällan blir det 18 träningspass per person och år. Antalet träningspass har stadigt ökat genom åren.

 

SAFE vill att Energikällans verksamhet skall fortsätta och har lagt ett förslag till kommunfullmäktige om detta. Vi vill att friskvårdsanläggningen och gymmet bedrivs med dagens tillgänglighet i lämpliga lokaler.

 

Thomas Erixzon,
Anders Hansen,
SAFE-medlemmar, Nässjö