Stäng inte Forsbackas tillagningskök och matservering

Tekniska Servicenämnden (TSN) beslutade i december att stänga Forsbackas tillagningskök fr.o.m. 7 januari 2018. SAFE är kritiskt till detta och skulle ha röstat nej – men detta var inte möjligt då SAFE bara har en ersättarplats i denna nämnd.

Övriga partier röstade för nedläggningsbeslutet - även MP:s Michael Wallin. Hans förslag om att utreda behovet av ett gemensamt tillagningskök för skolan och för de äldre i Forserum under det kommande året var endast ett tilläggsförslag. De andra partierna röstade dock nej till detta.

Noteras ska att även SD – som har ett av sina starkaste fästen i Forserum - inte hade några som helst invändningar mot nedläggningen av Forsbackas tillagningskök. Bl.a., sitter SD:s gruppledare Anders Warell med i TSN.

Någon detaljerad ekonomisk redogörelse för beslutet fick inte nämnden ta del av; i beslutsförslaget stod bara att man på detta sätt kunde spara 300 tkr. Muntligen sades att alla kostnader för t.ex. ökade transporter mellan Parkgårdens kök i Nässjö och Forserums särskilda boenden var inräknade i detta – men någon skriftlig redovisning förekom aldrig.

I det ursprungliga förslaget till beslut stod att boende ute i Forserums samhälle skulle erbjudas att äta mat på Rosenholmsskolan efter att eleverna var klara kl. 12:15. Detta förslag drogs tillbaka på sammanträdet; det finns ju lördagar, söndagar och ett antal skollov då skolan inte är öppen.

Istället blev beslutet att tekniska förvaltningen och socialförvaltningen under gemensamt får undersöka och föreslå alternativ för dessa pensionärer. Under första månaden efter stängningen står Forsbackas restaurang öppen som mottagningskök och servering. De som köpt matkuponger skulle erbjudas återbetalning.

Någon information eller dialog hade inte tagits med Forserumsborna inför detta snabba och överrumplande nedläggningsbeslut. Det talas mycket om demokrati och medborgardialoger men när det blir skarpt läge är det inte så mycket värt.

SAFE är som sagt kritiskt till stängningen och kommer på olika sätt att agera vidare i frågan.

Thomas Erixzon,
ersättare i TSN

Fotnot: Denna var text var ett underlag till ett debattinlägg på SmD:s Nässjösidor.