Helgtrafik inom Nässjö kommun.

 

En väl fungerande kollektivtrafik inom Nässjö kommun och stad är inte bara förnuftigt och ett behov för kommuninvånarna utan också samhällsekonomiskt lönsam.

Region Jönköpings län har klimatmål som dels ska bidra till minskade utsläpp från biltrafik och dels öka persontransporterna genom kollektivtrafik i hela regionen. Avvecklad kollektivtrafik på helger till bl.a. Solberga, Anneberg, och Grimstorp motverkar de gällande klimatmålen.

Därför vill SAFE snarast återinföra busstrafik under helger till kommunens berörda kransorter. Nässjö kommuns politiska majoritet borde med kraft kräva att den borttagna helgtrafiken återinförs. Har sådana krav ställts eller accepterar majoriteten helgtrafikens avveckling? Redovisa tydligt agerandet gentemot Region Jönköpings län som är huvudman för Länstrafiken.

Om Länstrafikens ekonomi är så hårt pressad får Region Jönköpings län redogöra för hur man hushållar med den överföring av skatt från Nässjö kommun till region Jönköpings län som har skett genom skatteväxling. En skatteväxling som inkluderar finansiering av den avvecklade helgtrafiken.

Den som är en uppmärksam medborgare vet att Region Jönköpings län gick med 300 miljoner i överskott 2017.

 

Anna Korsberg, Erkki Mustonen, Maj Widäng

SAFE-medlemmar Nässjö