Lägg inte ner biblioteket i Malmbäck!

Antalet barn och ungdomar ökar och därför behövs mer undervisningslokaler i skolan i Malmbäck. Därför finns nu förslag om att flytta bibliotek och medborgarkontor till ICA eller den gamla Betelkyrkan i centrala Malmbäck. Det finns även ett förslag om att ha kvar medborgarkontor och en liten boksamling i skolan.

Men alla dessa tre förslag – även förslaget att vara kvar i skolan - innebär i praktiken en nedläggning av biblioteket i Malmbäck. I samtliga förslag står det att bara de ”mest frekventa titlarna” ska finnas tillgängliga för utlån. Det rör sig om ca 200-250 böcker. Av Malmbäcks bibliotek blir det kvar en hylla med ett antal deckare, romaner, resehandböcker och lite till. Resten får man beställa från huvudbiblioteket i Nässjö. Det blir alltså inte mycket kvar av biblioteket i Malmbäck!

En tätort av Malmbäcks storlek behöver ha ett ordentligt filialbibliotek med utbildad bibliotekarie av samma slag som i Forserum, Anneberg och Bodafors. Malmbäck ökar ju också i invånarantal och har ett strategiskt läge gentemot Jönköping. Malmbäck är en ort där kommunen borde öka kultutbudet istället!

Skulle en bokhylla med de mest frekventa titlarna bli standard för Nässjös filialbibliotek bör invånarna tänka på detta även i Bodafors, Anneberg och Forserum – som idag har fina filialbibliotek och i de två förstnämnda orterna kombinerade med medborgarkontor.

SAFE vill att bibliotek och medborgarkontor blir kvar på skolan i Malmbäck. Då kan även skoleleverna få tillgång till bibliotekets alla böcker. Skolans behov av utökade undervisningslokaler får istället lösas genom att man bygger paviljonger för det ökade elevantalet. Kommunens större tätorter behöver alla ha ordentliga bibliotek!

Thomas Erixzon
SAFE-medlem, Nässjö