Sänk avgiften för matdistribution i Nässjö kommun

 

Äldre i Nässjö kommun kan få lagad mat levererad till hemmet, s.k. matdistribution. Antalet äldre som hade sådan hjälp var 2017 ca 310 personer.

 

Avgiften för matdistribution 1-16 dagar under en månad uppgår till 313 kr per månad och för mer än 16 dagar under en månad är avgiften 626 kr per månad. Det innebär att någon lägre avgift än 313 kr per månad inte kan tas ut, oavsett hur litet antal måltider som aktuell person har under en månad. 

 

Om det i samma hushåll finns två personer som har matdistribution blir avgiften fördubblad - för mer än 16 dagar en månad blir det 1 252 kr .  

Nässjö kommuns avgift för matdistribution är betydligt högre än motsvarande avgift i t.ex. Jönköping och Vetlanda. 

 

Om avgifterna för äldre är väldigt höga har de en avskräckande effekt som gör äldreomsorgen svårtillgänglig – inte minst för kvinnor med hög ålder och låg pension. Med en avgift på hela 626 kr per månad är risken att de äldre som har lägst inkomst avskräcks från att söka hjälp med matdistribution

 

Då bristande näringsintag är ett problem för många äldre är det viktigt att kommunen kan ge hjälp med matdistribution till ett rimligt pris.

 

SAFE vill därför minska avgiften för matdistribution i Nässjö kommun till 8 kr per tillfälle. Vi har lagt ett förslag om detta till kommunfullmäktige och det är en fråga som vi kommer att fortsätta att driva.

 

Thomas Erixzon,

Anders Hansen,

SAFE-medlemmar, Nässjö