Sverige är med i PESCO - ett nytt militärt samarbete

Riksdagens ledamöter beslöt 6 december säga ja till det nya militärsamarbetet PESCO. Detta sedan S-MP-regeringen den 22 november i all hast lagt en proposition om Sveriges deltagande i "the Permanent Structured Cooperation" - förkortat till PESCO. Det är ett militärt samarbete mellan 23 EU-länder. Regeringspartierna och den borgerliga alliansen röstade för. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna röstade emot.

Riksdagens beslut föregicks utan någon som helst demokratisk process och insyn från allmänheten. PESCO har under hösten i största möjliga tysthet smugits igenom i EU-nämnden. Den röd-gröna regeringen inskränkte motionstiden till en dag (!), vilket torde vara en rekordnotering i riksdagens historia. Allianspartierna gav detta fullt stöd. Media har hållit tyst och knappt skrivit en rad om PESCO.

Bland länets riksdagsledamöter kan nämnas att socialdemokraterna Thomas Strand, Peter Persson och Helene Petersson röstade för. Det gjorde även miljöpartisten Emma Hult.

Man kan mot bakgrund av detta snabba riksdagsbeslut fundera över hur det står till med den svenska demokratin. Ska inte viktiga politiska beslut föregås av en ordentlig information och debatt?

Thomas Erixzon
Nässjö Freds- och Skiljedomsförening