Simhall i Nässjö

 

Under hela perioden 2014 till 2018 har SAFE arbetat hårt och uthålligt för att få till en ny simhall. Vi har propagerat och budgeterat för att ”Det Stora Badhuset” ska bli verklighet.

Tyvärr har förslaget inte fått stöd från något av de andra partierna som är representerade i kommunfullmäktige. Nu har frågan nått vägs ände och det är dags att utkräva politiskt ansvar från de partier som inte ägnat en tanke åt problemet med en simhall som är över femtio år gammal.

En välskött och väl fungerande simhall är utomordentligt viktig för kommunens attraktivitet, folkhälsa, invånarnas livskvalitet och föreningslivets möjligheter att kunna fungera.

En stor eloge och en stor bukett blommor till personalen på sim- och sporthallen som gör ett utomordentligt arbete med en simhall som håller på att falla samman.

Nu kära politiker i majoriteten finns det inte längre någon möjlighet att fly längre in i framtiden. Nu är dagen kommen för väljarna att utkräva politiskt ansvar för era försummelser.
 

Erkki Mustonen, Marianne Broman, Mats Frejd, Maj Widäng, Birgitta Askehag, SAFE-medlemmar Nässjö