Dags att skriva under FN-ländernas förbud mot kärnvapen!

Sommaren 2017 enades 122 FN-länder om att kräva att kärnvapnen i världen förbjuds. Sverige var ett av de länder som stod bakom detta krav. Liknande förbud har tidigare tagits om kemiska vapen och personminor.

Detta avtal måste sedan godkännas av respektive lands regering och riksdag. Det borde vara en självklarhet för Sverige att skriva under – vårt land har sedan decennier aktivt arbetat internationellt för att avskaffa kärnvapnen i världen.

Men förvånande nog verkar detta inte vara självklart längre. De fyra borgerliga allianspartierna är inte alls intresserade av att skriva på avtalet och arbeta för en kärnvapenfri värld. De kräver att regering och riksdag INTE ska skriva under.

Än märkligare är att socialdemokraterna vacklar i frågan. S-MP-regeringen har tillsatt en utredning om hur ett krav på kärnvapenförbud påverkar den svenska säkerhetspolitiken. Men utredningen ska bli kvar först EFTER valet i höst. Så vill regeringspartierna smita undan att detta blir en valfråga.

Bakgrunden är att USA och dess försvarsminister Jim Mattis – kallad den ”galne hunden” efter sin brutala krigföring i Irak – har skickat ett hotfullt brev till den svenska regeringen och krävt att avtalet om förbud mot kärnvapen inte skrivs under.

Att de fyra borgerliga NATO-vurmande partierna inte vill skriva på är beklämmande men väntat; men att socialdemokraterna är på väg att falla undan för oblyga påtryckningar från Trump-regeringen är häpnadsväckande i all sin ynkedom. Vad skulle Olof Palme ha tänkt?

Tvärtom skulle detta kunna vara en valvinnande fråga för både S och MP. En stor majoritet av svenska folket vill att Sverige skriver under enligt en Sifo-undersökning i höstas.

Det borde vara självklart att Sverige inte viker undan för hot och påtryckningar från kärnvapenbeväpnade stormakter. Skriv på, Margot Wallström!

 

Thomas Erixzon
Medlem i SAFE och Nässjö freds- och Skiljedomsförening