INTERPELLATION

till kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson

 

Ang. biblioteket i Malmbäck

 

Kommunstyrelsen beslutade i februari att flytta bibliotek och medborgarkontor till ICA i Malmbäck. Det innebär att biblioteket i stort sett läggs ner. Idag har biblioteket i Malmbäck ca 8 000 titlar - varav ca 500 hör till skolan.  Folkbibliotekets bestånd ska minska från ca 7 500 till några hundra titlar. Ca 95 % av mediabeståndet försvinner.

 

De exakta siffrorna för mediabeståndet på Malmbäcks bibliotek idag är:

Biblioteksbestånd för barn: 4 219 titlar. Biblioteksbestånd för vuxna: 3 184. Skolans biblioteksbestånd: 491. Dessa siffror borde ha funnits med i utredningsmaterialet.

 

Det finns tre sätt att behålla biblioteket i Malmbäck som ett traditionellt kommunbibliotek.

Det första är att låta det vara kvar på skolan i sina nuvarande lokaler och lösa problemet med skollokaler genom att bygga paviljonger på skolans område.

Det andra är att bibliotek och medborgarkontor flyttar till Betelkyrkan, där det finns tillräckligt med utrymme för ett fullvärdigt bibliotek.

Det tredje är att bygga en tillräckligt stor bibliotekslokal (ca 150 m2) med anslutning till ICA.

Fördelen med skolan är att man kan behålla ett gemensamt folk- och skolbibliotek och att man slipper ensamarbete på dagtid.

Fördelen med Betelkyrkan och ICA är att läget är mycket mer centralt. 

 

INGET av dessa förslag fanns med i den utredning som låg till grund för kommunstyrelsens beslut i februari. ALLA tre förslag som i utredningen presenterades för kommunstyrelsen innebar att bibliotekets mediabestånd minskades från ca 8 000 titlar till ca 250-300 titlar. Detta trots att Malmbäcksborna vid medborgardialoger tydligt har sagt att man vill ha kvar ett traditionellt kommunbibliotek på orten.

 

Mina frågor är därför:

- Varför fanns det inte med något alternativ med ett traditionellt kommunbibliotek i Malmbäck i beslutsförslaget?

- Varför fanns inga fakta om det nuvarande bibliotekets mediabestånd med i beslutsunderlaget?

 

 

Nässjö 4 mars 2019

 

Anders Hansen

SAFE