Interpellation

Till: Socialnämndens ordförande Ann-Cathrin Gunnar

Åtgärder för att förebygga, upptäcka och behandla undernäring bland äldre personer med eget boende.

Om undernäring bland äldre personer har SPF Seniorerna tillsammans med Nutritionsnätverket utarbetat en rapport. I rapporten framgår att uppskattningsvis 400 000 personer i Sverige ligger i riskzonen för undernäring.

Bland äldre är det personer med eget boende som löper störst risk för undernäring.

Det borde vara en självklarhet att det i Nässjö kommun är nolltolerans mot undernäring bland äldre som på grund av ålder och/eller nedsatt funktion har svårt att få vardagen att fungera.

För att förhindra undernäring bland äldre personer finns föreskrifter från Socialstyrelsen och råd från Livsmedelsverket. Socialstyrelsen ansvarar för kunskapsstöd om individuell nutritionsbehandling för att förebygga och behandla undernäring samt vid specifika sjukdomstillstånd.

Mina frågor är:

Hur många äldre personer med eget boende i Nässjö kommun är drabbade av eller riskerar att drabbas av undernäring?

Vilka systematiska och konkreta åtgärder vidtar Nässjö kommun för att:
- Förebygga undernäring bland äldre personer med eget boende?
 

- Upptäcka undernäring bland äldre personer med eget boende? 

- Behandla äldre personer med eget boende som är drabbade av undernäring?
 

Nässjö den 13 maj 2019           

Anders Hansen, SAFE