Interpellation

 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Leif Ternstedt

 

Drogtester av elever på Brinellskolan

Skolsköterskorna på Brinellskolan tar drogtester på elever av olika anledning. Jag antar det är frivilligt i samband med arbetet mot narkotikabruk, samt också om det finns skäl att misstänka att någon är påverkad. Drogtest kanske också erfordras om eleven ska göra något särskilt.

Jag har förstått att drogtesterna inte är övervakade.

Det betyder att en elev som får negativt resultat har klarat testet. Det säger inget om eleven har narkotika i urinen eller ej.

Därför måste det finnas fler åtgärder, undersökningar, iakttagelser etc för att få en helhetsbild av en elev.

Mina frågor är:

-          I vilka sammanhang används drogtester på elever?
Eftersom ett negativt resultat inte säger något om elevens drogfrihet, vilken roll fyller drogtesterna?
Redovisas resultaten och hur tas de om hand?
Hur säkerställer Brinellskolan att eleverna är drogfria?
Vilka andra sätt att arbeta mot drognyttjande finns på Brinellskolan?

 

 

Nässjö 23 juli 2019

Uno Kenstam, SAFE