Interpellation

Nässjö kommunfullmäktige

Till kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson

 

Fler hyreslägenheter

Det är ingen överdrift att påstå att det behövs fler lägenheter, främst hyresrätter, i Nässjö.

Det finns en strategi för att bygga bostäder i kommunen.

I det här läget stoppades Linden från att bygga i Åkershäll.

En privat aktör förväntas bygga lägenheter i det som kallas Västra Staden. Upplåtelseformen vet jag inte.

I en undersökning ligger Nässjö dåligt till när det gäller byggande av hyresrätter.

 

Mina frågor:

- Varför stoppades Lindens planer på att bygga lägenheter i Åkershäll?

- Har fler projekt från Linden stoppats?

- Hur jobbar kommunen för att privata byggare ska bygga hyreslägenheter?

 

Nässjö 2019-11-06

 

Uno Kenstam, SAFE