Interpellation

Utskott II:s ordförande Anders Karlsson

 

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län kring barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa


Ovanstående överenskommelse gäller från och med november 2017. Den antogs i kommunfullmäktige april 2018. Motivet med överenskommelsen är kort att ungdomar med hälsoproblem inte ska ramla mellan stolarna utan tydliggörandet av vad olika instanser ska göra ska innebära tidigare och bättre insats samt samverkan och samordning av insatser.

Överenskommelsen ska sedan ha utvärderats innan 2017 års utgång, dvs en månad efter att den börjat gälla och fyra månader innan den antagits av kommunfullmäktige. Snabba ryck.

Det hänvisas till en handlingsplan för 2017/18, och det verkar ha tagits en uppdaterad version också för 2019.

                                                    *

Det är inte lätt att hitta i diariet på webben. Kommunledningskontoret hittade överenskommelsen åt mig, då jag själv misslyckats hitta rätt sökord för att nå framgång. Däremot finns uppenbarligen inte handlingsplanen diarieförd för den har jag inte fått till mig trots önskemål.
Dock lyckades jag efter många försök googla fram att det finns en handlingsplan för 2019 på regionens hemsida. För att kunna arbeta med handlingsplanen borde kommunen rimligen ha fått den till sig och därmed borde den diarieförts.

I diariet synes det inte finnas någon överenskommelse för 2019 utan endast den version  som sträcker sig 2018 ut. Det är ett rimligt antagande att någon överenskommelse för närvarande alltså inte existerar.

Jag försökte klicka upp kommunfullmäktigeprotokollet kopplat till detta ärende i diariet, som har nummer 2018/21 enligt uppgift från kommunledningskontoret. Jag misslyckades först med det. Det dök varken upp dokument eller pdf när jag klickade på prickarna till höger. När jag försökte några dagar senare så kom dokument och pdf upp när jag klickade på prickarna till höger och därefter valde format. Ibland lyckas det.

Att finna de dokument som kommunen har att jobba efter är inte lätt att reda ut och de är inte lätta att finna. Om det är problem med diariet eller om det är för mycket dokument tål att diskuteras.

Men mina frågor är:

- Överenskommelsen slutade gälla 2018-12-31. Vad gäller 2019?

- Arbetar kommunen efter de icke diarieförda handlingsplanerna för 2019 och tidigare versioner?

- Har överenskommelsen och dessa handlingsplaner spelat någon verklig och praktisk roll i arbetet med barns och ungas hälsa?

 

Nässjö 4 juni 2019

Uno Kenstam, SAFE