Interpellation

Kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson

 

Landsbygdsutveckling

 

Hur har det gått med kommunens medlemskap i Leaderprojektet Astrid Lindgrens hembygd?

Jag har letat på kommunens hemsida, bokslut 2018 och budget 2019. Det jag hittar är att vi i budgeten 2019 betalar 700.000 kronor till Astrid Lindgrens hembygd.

Kommunen bedriver egna projekt för landsbygd och mindre tätorter.

Mina frågor är:

Hur arbetar kommunen med att växla upp de egna insatser med ev statliga och EU-medel?

Hur många projekt har kommit till stånd med privat och/eller ideell sektor via Astrid Lindgrens hembygd?

 

Nässjö 11 maj 2019

Uno Kenstam, SAFE