Interpellation

Nässjö kommunfullmäktige

 

Till kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson

 

Nya affärsområdet invid Sörängsrondellen.

Det nya affärsområdet invid Sörängsrondellen börjar ta form. Företagen som etablerar sig gör sina egna analyser om förutsättningarna. På Höglandet finns idag Biltema i Vetlanda och Dollarstore i Eksjö och Vetlanda. Läget utmed riksvägen i Nässjö är naturligtvis utmärkt. Förhoppningen för Nässjö är givetvis att kunder kommer att strömma till utifrån.

Det finns dock alltid en risk att kunder flyttar sig. Båda företagen har till del samma sortiment som affärer i Nässjö centrum och främst Almenäs.

Någon typ av handlingslinje måste finnas med tanke på att försäljningsvolymen i Sörängen med all säkerhet kommer att vara stor och frågan är om det är en ökning de facto eller om det är förflyttning av handel till Sörängen.

Hur har tankar och analyser gått med tanke på ambitionerna om levande centrum med bred och livlig handel? Kommunen samarbetar ju i hög grad med centrumhandeln.

Inom parentes tror jag att centrumhandeln kan ökas om planerna på bostäder i Västra staden kan förverkligas. Som i alla projekt av den karaktären är dock tidsutdräkt och volym oklara och får ge sig efterhand och konjunktur.

 

Jag undrar:

Vilka analyser har gjorts av konsekvenserna för handeln i centrum och det halvexterna Almenäs i samband med etableringarna i Sörängen?

Har kommunen gjort eller avser göra någon åtgärd i centrum med anledning av etableringarna i Sörängen?

 

Nässjö 2019-10-21

Uno Kenstam