SAFE:s valresultat 2018 - en valanalys

 

Enligt slutresultatet fick SAFE 854 röster och 2 platser i kommunfullmäktige. Det är en minskning med 345 röster och 2 mandat. SAFE fick 4,32 % av rösterna, en minskning med procentenheter.

 

Nässjö har numera bara en valkrets som är indelad i ett antal valdistrikt. Valdistriktens resultat varierade mellan 6,22 % (Södergården/Åkershäll)
till 2,44 % (Forserum). SAFE gick bakåt i de flesta valdistrikten, men ökade något i Malmbäck och Flisby.

 

Resultaten i valdistrikten

Bäst resultat i hela kommunen blev det i valdistriktet Södergården (Åkershäll) med 6,22 %. Men det var dock en tillbakagång; 2014 hade vi 9,95 % här. Antalet röster minskade från 115 till 74, alltså en minskning med 41 röster. Näst bäst gick det i granndistriktet Åker med 6,19 %. Även här minskade SAFE – från 8,9 till 6,19 % (från 118 till 81 röster.

 

Som tidigare är SAFE starkast i centralorten – här ligger valresultaten mellan 4,55 % och 6,22 %. Dock med ett undantag: Runneryd. Detta invandrartäta distrikt har ett rätt så annorlunda valresultat där S ökade kraftigt och fick hela
47 %. SD minskade men har ändå 13,33 % - alla övriga partier har under 10 %. SAFE fick 2,95 % - en minskning med 20 röster; från 55 till 35. Resultatet i Runneryd liknar många andra resultat i invandrartäta miljonprogramområden rumt om i landet.

 

På landsbygden och i de mindre tätorterna har SAFE mellan 4,40 % (Malmbäck) till 2,44 % (Forserum). I Malmbäck ökade SAFE – låt vara marginellt med 4 röster; från 58 till 62. Näst bäst bland de mindre orterna var SAFE i Anneberg där det blev 4,32 %. Det var dock en minskning på 1,54 % eller 16 röster.

 

En ökning med 5 röster var det däremot i Flisby - från 22 till 27 röster. Det blev 3,25%. Malmbäck och Flisby var de enda distrikt där SAFE ökade.

 

Det lägsta resultatet fick SAFE i Forserum med 2,44 %. Forserum har alltid varit ett dåligt valdistrikt för SAFE, till en del beroende att många i samhället har JP i stället för SmD som lokaltidning. Näst lägst resultat fick SAFE i Norra Sandsjö, med 2,49 % - med en liten nedgång på 3 röster.

 

Största nedgången för SAFE var det i Grimstorp – från 6,65 % till 2,66 %. I reala tal var det från 55 till 23 – ett minus på 32 röster. I Grimstorps valdistrikt ingår numera även Stensjön.

 

Mandatfördelningen

SAFE fick 2 mandat i kommunfullmäktige, en minskning med 2 mandat. Efter valnatten och onsdagsräkningen hade SAFE 3 mandat. Men vid slutsammanräkningen på Länsstyrelsen fick Liberalerna fler röster och tog ett mandat från SAFE. L ökade till fyra mandat, medan SAFE fick två platser i fullmäktige. Det var bara en enda röst som avgjorde vilket parti som skulle ta detta sista och 57:e mandat i fullmäktige.

 

Personvalet
I personvalet fick Anders Hansen i särklass flest kryss - totalt 78 kryss och
9,13 %. Det innebar att han blev invald direkt på personrösterna, men han stod ju redan på första plats och hade blivit invald ändå.

 

Uno Kenstam fick totalt 13 personröster, Anna Korsberg 12, Kjell Alfredsson och Thomas Erixzon 10 vardera. Övriga på valsedeln fick färre än 10 kryss.

 

Jämförelse mellan kommunalval och riksdagsval

I riksdagsvalet fick socialdemokraterna och vänsterpartiet ca 4,5 procentenheter färre röster (ca 1000 röster) i kommunvalet än i riksdagsvalet. Troligtvis återfinns de flesta av SAFEs väljare här.

 

SD hade ca 2,5 procentenheter färre röster i kommunalvalet och M hade nästan 3,5 procentenheter färre. En liten del av dessa röster kan ha gått ha gått till SAFE, men de flesta nog till KD och L.

 

KD, L och MP hade ett bättre lokalt valresultat. L var nästan dubbelt så stora lokalt – 6,04 % jämfört med 3,46 %. Skålbergs kampanj hade gett resultat – ett plus på 573 röster. KD var drygt 3 procentenheter starkare i kommunvalet och MP gjorde trots en rejäl tillbakagång ett bättre val i kommunen. I lokalvalet är KD tredje största parti med 13,83 %.

 

Till vilka partier har SAFE tappat väljare?

SAFE tappade 345 röster. En hel del har nog gått till V som ökade med 223 röster i kommunen. Men både S och MP minskade. En del kan ha gått till SD
(+ 243 röster) och L (+ 573 röster) som ökade i kommunvalet. KD och C ökade också – men det har förmodligen inte varit på SAFEs bekostnad.

 

Det är svårt att hitta någon riktigt enkel förklaring på SAFEs tillbakagång. SAFE har fört en aktiv oppositionspolitik och inte råkat ut för några politiska skandaler under mandatperioden. Vi borde ha tagit röster från det på riksplanet krisande miljöpartiet – men har tydligen inte gjort så. Vänsterpartiet har knappt fört någon kommunalpolitik alls – men har ändå ökat med 223 röster. Förmodligen är detta mer en följd av partiets rikstrend än av lokalpolitiken.

 

Den troligaste förklaringen SAFEs tillbakagång är nog att SAFE inte har varit tillräckligt synligt i valrörelsen. Som lokalt parti finns vi ju inte med i media på samma sätt som riksdagspartierna. Fr.a. har vi svårt att nå fram till yngre och nyinflyttade väljare. SAFE-rösterna bland inflyttade från andra länder är nog lätt räknade.

 

Vår väljarbas ligger nog bland övre medelålder och äldre kommuninvånare – och där minskar ju väljarna allteftersom. Många av de som röstade på SAFE för 20 år sen finns inte med oss längre.

 

Lokaltidningen har inte samma genomslagskraft längre. Vi har ingen facebooksida och hemsidan når väl mest de redan politiskt intresserade. Vi har inte haft några valaffischer eller någon valstuga.

 

Valsedelns utformning kan också vara en orsak. Till skillnad från flesta andra partier hade vi ingen logga på valsedeln och SAFE stod med samma stilstorlek och nedanför hela namnet Solidaritet Arbete Fred Ekologi. Detta kan ha gjort att valsedeln var svår att hitta bland alla andra partiers valsedlar.

 

SD har också intagit rollen som kommunens (och landets) missnöjesparti – en roll som SAFE till viss del tidigare hade. Tänk på vår gamla slogan ”SAFE - en katt bland hermelinerna”.

 

En jämförelse med valet 2006 kan vara intressant; då hade SAFE 19,57 % - idag har SD 20,51 %. Sambandet mellan Sd och SAFE är dock knappast så enkelt. T.ex. är Forserum idag ett av SD:s starkaste fästen med 24,79 %. Där hade SAFE bara 8,86 % 2006.

 

På det hela taget är det svårt att bedöma vart SAFEs förlorade röster i valet 2018 tog vägen. Väljarströmmarna är komplicerade och det har även varit en stor inflyttning i kommunen.

 

Man kan dock konstatera att det krävs mer idag för att höras och synas i dagens politiska landskap med många partier, snabbt förändrad mediestruktur och låga politiska organisationsgrad. Det finns mycket att arbeta med inför valet 2022.

 

 

 

Thomas Erixzon