SAFE:s verksamhetsberättelse 2018

 

Allmänt

 

2018 var ett valår och SAFE ställde upp med en lista på 29 namn i kommunalvalet. Valrörelsen var bra och intensiv, men ledde tyvärr till en tillbakagång – en minskning från 4 till 2 mandat i fullmäktige. SAFE utestängdes också från valtekniskt samarbete med de flesta partierna och tappade därför nämndplatser i de flesta nämnder och styrelser.

 

Utöver valrörelsen har SAFE under året varit aktivt i fullmäktige, på lokaltidningens insändar- och artikelsidor, firat 1 maj bland mycket annat.

 

I kommunfullmäktige har SAFE t.o.m. september haft 4 ledamöter och 2 ersättare. Fr.o.m. oktober har SAFE haft 2 ledamöter och 2 ersättare. De flesta har regelbundet deltagit på fullmäktiges möten.

 

Ett 10-tal SAFE-medlemmar har under hela året funnits med i styrelser, nämnder och utskott i Nässjö kommun.

 

I stort sett varje vecka har arbetsmöten ägt rum i SAFE-lokalen, där man har diskuterat aktuella frågor, arbetat med utskick m.m. Dessa möten har varit mer välbesökta än tidigare. Insändare och artiklar har fortlöpande skickats till tidningar och tidskrifter och till SAFE:s internetsida.

 

SAFE hade vid årsskiftet 2018/19 48 betalande medlemmar.

 

Styrelse och övriga funktionärer

 

Styrelsen har bestått av Thomas Erixzon (sammankallande), Uno Kenstam (kassör), Anita Adam, Anders Hansen och Erkki Mustonen.

 

Firmatecknare har varit Thomas Erixzon och Uno Kenstam.

 

Revisorer har varit Marianne Broman och Eva-Lill Brännström.

 

Valberedning var Anders Hansen (sammankallande), Maj Widäng, Wille Brüggemann, samt Marianne Broman (efter årsmötet).

 

Ansvar för SAFE:s hemsida: Thomas Erixzon

 

Ansvar för SAFE:s skyltfönster: Thomas Erixzon, Anita Adam,
Uno Kenstam
och Marianne Broman.

 

Valrörelsen

 

Valrörelsen påbörjades i samband med 1 maj-firandet. Anders Hansens

1-majtal handlade om lokala välfärdsfrågor som SAFE driver inför valet. Bl.a. talade han om skolorna, om avgifterna inom äldreomsorgen och om höghastighetståg. Talet var ett avstamp i valrörelsen.

 

Under våren och försommaren pågick arbetet med valprogrammet. Detta blev på 16 sidor och för första gången hade vi en färgbild på framsidan. Det var flera färgbilder och en stor bild på flera av SAFEs kandidater i mitten på valprogrammet. Programmet var i samma stil som tidigare val och hade illustrationer av Thomas Erixzon och Wille Brûggemann. Programmet trycktes upp ca 15 000 ex. i juli och skickades ut till kommunens hushåll i augusti.

 

I mitten av juni samlades de flesta av SAFE:s kandidater i Stadsparken för gruppfotografering vid Carl Peterssons plats utanför biblioteket. Vi tog kort med Ingsbergssjön resp. stadshuset som bakgrund. Gruppbilderna användes sedan i valprogrammet och som affischer i skyltfönstret.

 

Under hela sommaren hade SAFE bokbord på Stortorget, mest på torsdagarna eftersom det var torgdag då. Vi var även ute på lördagar när vi närmade oss själva valdagen.

 

Inför valet hade SAFE bokbord även på Malmbäcks marknad (3/8) och på Bodafors marknad (8/9). SAFE hade också bokbord på Nässjös ”Våryran” (28/4) och höstmarknad (17/8).

 

SAFE deltog i en del debatter inför valet; bl.a. en politikerutfrågning av

pensionärsorganisationerna den 23 maj, en lokal debatt i Äng den 22 augusti, en debatt av LRF kring lantbruksfrågor den 23 augusti, en stor debatt i stadsparken den 25 augusti, där det även var en del kringarrangemang och en debatt på Brinellgymnasiet den 30 augusti. Det var en radiosänd slutdebatt i Missionskyrkan lördagen den 8 september - dagen innan valet.

 

Anders, Thomas och Uno hade egna närradioprogram inför valet. Dessa var en halvtimme långa och fanns även tillgängliga på Närradions hemsida några veckor. Marianne Broman var levande valaffisch i stadsparken under en eftermiddag.

 

Vi hjälptes åt att kontrollera tillgången på valsedlar i olika röstningslokaler inför valet och på själva valdagen. Kommunen skötte utläggningen. Vi hade gemensam valvaka i ABF-lokalen på valnatten.

 

SAFE fick 854 röster (4,32 %) och 2 mandat i fullmäktige. Det var en minskning med 345 röster och två mandat; det sista förlorades med bara en enda rösts marginal efter Länsstyrelsens slutsammanräkning.  

 

Valda för SAFE i fullmäktige blev: Anders Hansen och Uno Kenstam. Maj Widäng och Thomas Erixzon blev invalda som ersättare. SAFE finns också med i revisionsnämnden, parlamentariska nämnden, valnämnden och fullmäktiges valberedning – efter fullmäktiges beslut i december.

 

Efter valet hade SAFE samtal med alla partier utom SD. SAFEs tidigare samarbetspartier KD och MP kom dels att ingå i majoritetsstyret S-KD-C, dels i en oppositionsgrupp med M-L-MP. SAFE kom istället överens med Vänsterpartiet om att ha ett valtekniskt samarbete men förlorade en lottning om platser i kommunstyrelsen. Dessa två partier hade 4 mandat, vilket alltså inte räckte så långt. Partierna har en plats i revisionsnämnden och några insynsplatser och har även lagt en gemensam motion om fler insynsplatser. Anders Hansen och Uno Kenstam var utsedda som förhandlare med andra partier.

 

SAFE:s interna möten m.m.

 

Årsmötet 2018 ägde rum i Parkgården söndagen den 25 mars.

 

Vi hade medlemsmöten den 11 februari (vårens verksamhet och valupptakt), 27 maj (planering av sommarens valkampanj), 2 september (höstens valaktiviteter, kommunens budget 2019), 21 oktober (kommunala val och kommunens budget 2019), och 11 november (kommunala val och kommunens budget).

 

Fullmäktigegruppen har träffats ca 1 gång i månaden, på måndagen innan kommunstyrelsens sammanträden, för att diskutera och besluta om aktuella kommunala ärenden.

 

Vi har haft arbetsmöten på måndagar 18:00 på Kyrkogatan 7 i vår lokal. Dessa har varit öppna för alla medlemmar.

 

Skyltfönster

 

Under året har 4 större skyltningar varit placerade i vårt skyltfönster på

Rådhusgatan 34 snett emot Apoteket.

 

Skyltningarna har varit:

- Julskyltning med ett antal SAFE-motioner i stort format, några målningar av Anita Adam, samt de sedvanliga småtomtarna av Jenny Broman.

- 1-majskyltning, dels med inbjudan till 1 maj, dels med bilder från SAFE:s 1 majfirande.

- Valskyltning, med bilder på SAFE:s kandidater, samt ett antal sidor ur valprogrammet i stort format.

- Budgetskyltning och julskyltning, med de viktigaste förslagen i SAFEs kommunala budget. Detta blev även stommen i julskyltningen, som kompletterades med lite tomtar i vanlig stil.

 

Kontinuerligt har skyltning om våra föreläsningar, flygblad, och annat tryckt material förnyats i fönstret.

 

1 maj

SAFE hade som vanligt 1 majfirande i Centralskolans matsal. Det var samtidigt en valupptakt för kommunvalet i september.

 

Huvudparoller – enligt annons och affisch var:

- Sänk de höga omsorgsavgifterna!

- Öka lärartätheten i grundskolan!

- Mindre barngrupper i skolan!

 

Lokala paroller i annons och på affisch var:

- Fria pedagogiska måltider i förskolan!

- Äldre- och demensboende i alla kommundelar!

- Starta om/nybyggnad av Nässjös simhall!

- Öppna alla nämndsammanträden!

- Behåll Centralskolan för utbildningsverksamhet!

- Återinför helgtrafiken till kommunens kransorter!

- Öppna sjukhuscafeterian i Nässjö!

 

Övriga paroller i annons och på affisch var:

- Nej till höghastighetståg – satsa på stambanan!

- Avveckla kärnkraften!

- Nej till svenskt NATO-medlemskap!

- Ja till Svexit! Sverige ut ur EU!

 

Ett 25-tal personer samlades i Centralskolans matsal. Talare var i år Anders Hansen. Han talade bl.a. om skola och omsorg i Nässjö kommun och sa bl.a. att

Eva-Lill Brännström var konferencier. Uno Kenstam, och Thomas Erixzon höll varsitt kortare appelltal. Unos tal handlade om hur Sverige styrs alltmer från Bryssel. Thomas tal handlade om vikten av att öppna våra hjärtan - som sitter till vänster. Anita Adam och Maj Widäng läste dikter; Maj läste bl.a. "Vår längtans bygd" av Thomas Tidholm. Anita läste en del egna dikter, samt några dikter av Tage Danielsson. För musiken svarade Anders Axelsson från Björköby.

 

Flera medlemmar hjälpte till med dukning och iordningsställande av lokalen.

Bilder, rapport och tal publicerades på SAFE:s internetsida.

 

Budget 2019 för Nässjö kommun

 

SAFE föreslog att kommunens skattesats skulle höjas till 22:49. Det var 30 öre mer än kommunstyrelsens förslag. Detta skulle ha gett drygt 18,9 miljoner extra och bl.a. inneburit fler anställda och mer resurser till omsorgen och till förskola och grundskola. SAFE ville också ha kvar möjligheten att lägga tilläggsbudgetar under året.

 

I SAFEs budget föreslogs att medborgarkontoret, folkbiblioteket och skolbiblioteket behålls i nuvarande lokaler på Malmbäcks skola som skulle förses med ny entré. Behovet av utökade undervisningslokaler för Malmbäcks skola ville SAFE tillgodose genom paviljonger.

  

I budgeten ville SAFE tillföra 4,5 mkr till grundskolan för utökade undervisningsresurser. Vi ville öka andelen närproducerade/ekologiska råvaror och anslå 2,5 mkr för att införa fria pedagogiska måltider i förskolan.

 

Vi ville ge 1 miljon till uppsökande fältverksamhet.

 

För bättre kvalité inom äldreomsorgen samt minska personalens sjukfrånvaro ville SAFE tillföra 3 miljoner.

 

Vi ville fastställa principen att det ska finnas demens- och äldreboende i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö.

 

Vi ville sänka avgifterna på trygghetslarm, hemhandling och matdistribution till äldre i kommunen.

 

För personer över 80 år ville SAFE tillämpas förenklat biståndsförfarande vid prövning av rätten till insatsen särskilt boende.

 

SAFE ville behålla habiliteringsersättningen på 45 kr/heldag respektive 22,50 kr/halvdag.

 

SAFE föreslog att en ny simhall ska byggas under kommande mandatperiod; 2019-2022.

 

I investeringsbudgeten ville SAFE göra en långsiktig kommunövergripande utredning under 2019 för att säkerställa tillgången till ändamålsenliga lokaler för förskolan, grundskolan och Brinellgymnasiet.

 

SAFE deltog flitigt i fullmäktiges budgetdebatt och begärde omröstning om biblioteket/medborgarkontoret i Malmbäck, om förslaget att tillämpa förenklat biståndsförfarande för särskilt boende, samt om Hab-ersättningen.

 

Det var bara SAFE som hade lagt ett genomarbetat budgetförslag från oppositionen. Övriga oppositionspartier - SD, M, L, MP och V - hade inga eller få alternativa beslutsförslag. Förutom SAFE var det alltså inte mycket opposition!

 

Motioner

 

Anders Hansen har lagt motioner om att behålla det kommunala gymmet Energikällan, om riktlinjer för barngruppernas storlek i förskolan, om sänkt avgift för hemhandling av varor, om sänkt avgift för matdistribution och om sänkt måltidsavgift till bl.a. äldre.

 

SAFE har tillsammans med Vänsterpartiet lagt en motion om insynsplatser i kommunens viktigaste nämnder.

 

Övriga fullmäktigefrågor

 

Under första sammanträdet med nya fullmäktige den 25 oktober ledde Uno Kenstam sammanträdet i början. Detta i egenskap som ”ålderspresident” –

d.v.s. den ledamot som varit med längst av alla i fullmäktige. Uno har suttit där sedan 1979 – alltså större delen av sitt liv.

 

SAFE hade en del invändningar mot fullmäktiges nya arbetsordning (bl.a. snävare regler för interpellationer) och ville behålla Allmänhetens frågestund på de ordinarie fullmäktigemötena.

 

Övriga politiska frågor

SAFE har agerat mot förslaget att i praktiken lägga ner Malmbäcks bibliotek när bibliotek och medborgarkontor tvingas flytta från skolan. Thomas Erixzon var den ende i Samhällsplaneringsnämnden som röstade emot bygglovet för den omtalade s.k.”bullervallen” i Norrboda. Anders Hansen har flera egna förslag i Socialnämnden och Barn- och Utbildningsnämnden; bl.a. interna budgetar. Errki Mustonen har agerat i en del frågor NAV:s styrelse.

Svar på frågor från allmänheten på ”Fråga dina politiker”

 

Anders Hansen och Uno Kenstam har svarat på många frågor som ställts till politikerna på Nässjö kommuns hemsida. Ämnena har varit av vitt skilda slag.

 

Föreläsningar

 

SAFE har inte haft några föreläsningar under året.

 

Medlemsskap i andra föreningar

 

SAFE är med i ABF Nässjö. Anders Hansen och Thomas Erixzon har företrätt SAFE i ABF:s verksamhetsråd.

 

SAFE:s internetsida

 

Hemsidan har skötts av Thomas Erixzon. Hemsidan har uppdaterats ca 1-2 i månaden. Adressen är www.safe-nassjo.nu.

 

På hemsidan har under året bl.a. publicerats valprogrammet och annan valinformation, bildreportage från 1 maj, rapport från årsmötet, en del rapporter från fullmäktige, SAFE:s motioner i fullmäktige, samt ett stort antal insändare och debattartiklar. Mycket av hemsidans artiklar handlade om valet.

 

EU-motståndet

 

En viktig del av SAFE:s verksamhet har varit motståndet mot EU. SAFE-medlemmar har under året skrivit flera EU-kritiska insändare och debattartiklar. Thomas Erixzon är ordförande i Nej till EU:s lokalgrupp i Nässjö och är med i Nej till EU:s riksstyrelse. Uno Kenstam är med i Nej till EU:s valberedning och satt ordförande vid nej till EU:s rikskongress.

 

SAFE i lokalpressen

 

Thomas Erixzon och Uno Kenstam har haft flera egna insändare under året; Thomas har handlat mest om lokalpolitik, Unos mest om EU. Flera insändare inför valet hade många undertecknare bland SAFEs kandidater till valet. De flesta insändarna har även publicerats på SAFE:s hemsida. Insändarna har berört allt från lokala frågor om skolor och omsorg till rikspolitik, EU och världsproblemen. De har huvudsakligen publicerats i Smålands Dagblad. De flesta av insändarna publicerades, men ingen av de som skickades in strax innan valdagen kom med i tidningen.

 

artikelplats i Smålands Dagblad har det skrivits om bl.a. SAFE:s valprogram och SAFE:s budgetförslag. En del artiklar har fått bra publicitet, medan andra varit knappt synbara. Det gäller t.ex. 1 maj-mötet – dit ingen journalist kom. Vi skickade själva in en artikel med bild, som kom in några dagar senare – i frimärksformat. Detta kan jämföras med Smålands Dagblads närmast exempellösa framlyftande av Kjell Skålberg och Liberalerna inför valet – med flera förstasidor och tillhörande stora artiklar inne i tidningen.

 

SAFE har annonserat för ett antal tusen kronor i Smålands Dagblad och Höglandet Nu inför 1 maj, samt haft många valannonser i augusti-september.

 

 

Utflykter och hembesök

 

Vi gjorde en sommarutflykt söndagen den 7 juli till Eva-Lill och Per i deras torp i Hästerum och den 4 augusti till Maj och Åke i Anneberg.

 

Övrigt

 

I november var flera SAFE-medlemmar vid Mats Frejds begravning i Anneforskyrkogårdens kapell. Mats var i många år medlem i SAFE och var en bra insändarskribent.

 

Vi har med sponsring fått reklam på flera sporthallar och idrottsplatser.

 

Den som utförligt vill ta del av SAFE:s verksamhet under 2018 kan se på SAFE:s hemsida under rubriken ”SAFE:s startsida 2018”. Där finns länkar till motioner, interpellationer, insändare, fullmäktigereportage m.m.

 

Styrelsen vill till sist tacka alla våra väljare och alla som hjälpt till i valrörelsen och som stött vårt politiska arbete för ett mer jämlikt och rättvisare samhälle.

 

Nässjö den 29 mars 2019

 

Thomas Erixzon                    Anita Adam                Erkki Mustonen

 

 

Anders Hansen                      Uno Kenstam