Många miljarder till EU:s militära projekt

Under de senaste åren har EU satsat mångmiljardbelopp på militarisering i snabb takt. EU har påbörjat ett militärt huvudkvarter, en försvarsfond och ett förstärkt militärt samarbete – kallat PESCO – och gett möjlighet för EU:s investeringsbank att stötta militära projekt.

EU:s militära utveckling handlar om mycket mer än bara en egen EU-armé. Det handlar även om att EU ska exportera vapen och att EU ska använda skattepengar till att stötta vapenindustrins utveckling av nya vapen.

Denna militära upprustning av EU med 10-tals miljarder av skattepengar är ett led i att göra EU till en federation där EU har egen krigsmakt, beskattningsrätt osv. EU och dess anhängare vill ha en EU-stat.

I Sverige har det inte varit någon debatt alls om denna utveckling. Partierna är tiger som muren, för att folket inte ska få kunskap om miljardrullningen.

Dessutom vill EU att Sverige ska betala mycket mer i avgift till EUs mörka hål. De små – om än dyra – stegens tyranni fortsätter.

Uno Kenstam, medlem i Folkrörelsen Nej till EU, Nässjö