EU åtgärdar inte orsakerna till migration och flyktingar

På EU-toppmötet i juni beslöts om policydokumentet EU:s strategiska agenda (EU:s utveckling 2019–24). Den slår fast att effektiv kontroll av gränserna är en absolut förutsättning för säkerhet, lag och ordning, och att EU:s politik kan fungera i överensstämmelse med EU:s principer och värden. Hotet mot EU:s säkerhet och välstånd kommer således från migranter och asylsökande. En argumentation helt i linje med invandrarfientlig nyhöger.

Därför ska EU:s yttre gränsskydd stärkas och skyddet mot flyktingar ska göras totalt. EU ska ytterligare stärka samarbetet med ursprungs- och transitländer för att stoppa migration. Detta kommer att medföra fortsatt stärkande och militarisering av auktoritära regimer.

Det betyder också en militarisering av EU:s gränsskydd, EU-kommissionen har tidigare föreslagit 10.000 nya gränsvakter. Det medför också ytterligare sämre förhållanden för papperslösa i EU-ländernas skuggsamhällen.

EU gör inga som helst försök att åtgärda orsakerna till migration från fattiga länder eller flyktingar från konflikter.

Uno Kenstam, medlem i Folkrörelsen Nej till EU, Nässjö