Svar till Jeanette Söderström (S) och Gabriella Mohlin (S)

 

"Det är inte ekonomiskt försvarbart att bussar går med så få antal resande"  skriver de två socialdemokratiska regionpolitikerna Jeanette Söderström och Gabriella Mohlin. Enligt er sparar man 800 000 kr per år genom att lägga ner helgtrafiken mellan Nässjö och Eksjö via Solberga/Anneberg.

Men har ni glömt bort att Nässjö kommun har överfört ekonomiska resurser till Region Jönköpings Län genom skatteväxling, just  för att bland annat finansiera linjer som 321 mellan Eksjö och Nässjö via  Solberga/Anneberg. Det är helt oförsvarligt, inte bara ekonomiskt utan även ur ett miljö- och klimatperspektiv, att linje 321s sju turer per dag under lördag/söndag och långhelger , såsom jul- och nyårshelgen  och påsken, helt har avvecklats.

Samtliga partier i Nässjö kommun var för denna skatteväxling.

Region Jönköpings Län har antagit klimatmål där bland annat  Länstrafiken ska verka för minskade utsläpp från biltrafiken genom en tillgänglig kollektivtrafik. Visa nu att ni kan leva upp till era politiska mål!

En uppmaning till Länstrafiken är att snarast möjligt införa 3-4 turer per dag under helgerna på linje 321. Det borde stämma väl överens med  socialdemokratisk  miljö- och klimatpolitik.

Ge oss vår berättigade helgtrafik tillbaka nu! 

 

Maj Widäng

Safe-medlem

Anneberg