EU är ingen fredsunion

EU framställs ofta som en ”fredsunion” av sina anhängare. Men det är en helt felaktig bild. Så här står det ordagrant i EU:s grundlag, Lissabonfördraget -  artikel 42.3 FEU: ”Medlemsstaterna förbinder sig att gradvis förbättra sin militära kapacitet”. EU torde därigenom vara den enda statsbildning i världen som har ökade militärutgifter inskrivet i sin grundlag!

Det är mot den bakgrunden man ska se allt tal om att militärutgifterna måste öka drastiskt här i Sverige. Nu finns förslag att utgifterna till krigsmakten nästan ska fördubblas – från drygt 50 till ca 80 miljarder kronor om året!

Inte förvånande är Liberalerna – de allra största EU-kramarna – de som vill öka militärutgifterna mest.

Militärutgifterna ökar markant i många andra EU-länder – till glädje för vapenindustrin. Deras ihärdiga lobbyarbete i Bryssel har gett gott resultat!

De flesta EU-länderna är också med i NATO och det är ett nära samarbete mellan EU och NATO – som också har sitt högkvarter i Bryssel. Inför EU-omröstningen 1994 sa ja-sidan att Sverige skulle kunna vara alliansfritt även med ett EU-medlemskap.

Detta var bara struntprat – Sveriges alliansfrihet är som bortblåst sedan länge. Även om Sverige inte formellt är medlem i NATO så är samarbetet mellan svensk militär och NATO numera djupgående.

Riksdagen röstade i maj 2016 ja till ett värdlandsavtal med NATO, vilket gör det mycket lättare att låta NATO-trupper öva i Sverige och t.o.m. att stationera stridande förband!

Sverige har varit övningsområde för flera stora militärövningar med EU- och NATO-länder.  Hösten 2017 ägde ”Aurora 17” rum över en stor del av Sveriges yta. Där deltog bl.a. amerikanska marinsoldater och attackhelikoptrar och jagare. Samma höst var det dags för ”Northern Coasts” i Östersjön, där fartyg från Sverige, Finland och tio NATO-länder deltog.

Året därpå var det dags för ”Baltops 18”, ”Trident Juncture 18” och ”Northern Coasts 18”, där svenska trupper övade tillsammans med flera NATO-länder.

I år – 2019 - har det varit ”Northern wind” en stor övning i norra Sverige. Det har även varit en ledningsövning vid namn ”Combined Joint Staff Exercise”. Senare ska det bli ”Baltops 19”. Den är en marin övning med trupper från 18 länder. Årets övning har ca 12 000 deltagare, 44 örlogsfartyg och över 40 stridsflygplan och helikoptrar. Nästa år kommer så ”Aurora 20”…

Svenska miljökrav anpassas efter den utländska militärens behov. Så har nu Mark- och miljödomstolen gett tillstånd till militären att skjutningen av projektiler över Vättern ökar från 1 000 till hela 69 000 skott om året! En 69-faldig ökning!

I slutet av 2017 gick Sverige med i PESCO – ett nytt militärt samarbete mellan de flesta EU-länderna. PESCO – ett ”permanent strukturerat samarbete” är en direkt följd av skrivningar i Lissabonfördraget. Riksdagen fick en (1) dags remisstid på sig för att komma med synpunkter och invändningar. Demokrati är inte alltid så viktigt …

I FN samma år röstade 122 medlemsstater för en FN-konvention för ett globalt kärnvapenförbud. Sverige röstade ja till detta. Sverige, som i många år varit ett ledande land i kampen mot kärnvapen, borde ju självklart sen signera och ratificera denna konvention.

Men så har inte blivit fallet. Värdlandsavtalet hade knutit Sverige mycket närmare NATO – och NATOs kärnvapenländer. De vill ju kunna föra in sina kärnvapenmissiler utan problem i Sverige.

Det kom hot från USA:s förre försvarsminister James ”Mad dog” Mattis. De fyra borgerliga partierna blev nu tydliga kärnvapenanhängare och vill absolut inte att Sverige skulle skriva under kärnvapenförbudet. Sverigedemokraterna ville förstås inte vara sämre.

Socialdemokraterna är splittrade men det verkar tyvärr som om försvarsministern och kärnvapenanhängaren Peter Hultqvist får som han vill: Sverige skall INTE skriva på något FN-upprop om ett totalt förbud om kärnvapen!

Så har det alltså gått med Sverige sedan inträdet i ”fredsunionen” i EU 1995. Det är något för alla att tänka på vid valet till EU-parlamentet nu i maj!

 

Thomas Erixzon,
ordförande Nej till EU-Nässjö