En kommentar ang. ”bullervallen” i Norrboda

 

Det är bara att gratulera Urban Persson och Ingemar Johansson till framgången i Länsstyrelsen angående överklagandet av den s.k. ”bullervallen” som företaget Transab AB gjort vid järnvägen i Norrboda.

Vid samhällsplaneringens sammanträde i februari 2018 var undertecknad den enda som röstade emot bygglovet för denna grusvall. Jag lade fram ett förslag om nej till bygglov, vilket sedan blev nedröstat av alla de andra i nämnden.

Jag håller helt med Urban och Ingemar om att denna ”bullervall” egentligen är deponi av gruskross, och att den vid tillståndsansökan ska behandlas som en sådan.

Nu fick samhällsplaneringsnämnden bakläxa i ärendet av Länsstyrelsen. Nämnden får ta upp frågan på nytt. Det ska bli intressant att se vad som händer och hur nämnden reagerar.

Fotnot: Undertecknad var ersättare SAFE i samhällsplaneringsnämnden fram till årsskiftet och var på februarisammanträdet 2018 tjänstgörande ersättare med både förslags- och rösträtt.

 

Thomas Erixzon
SAFE-medlem, Nässjö