SAFE vill behålla nivån på Hab-ersättningen

En kommentar till Lena Westrings insändare i SmD den 4/1.

Håller helt med Lena om att det är bedrövligt att Nässjö kommun inte behåller habiliteringsersättningen sin tidigare nivå även om staten nu snålar in på bidraget. Det är många som drabbas!

SAFE hade ett förslag på kommunens budgetsammanträde i november om att tillföra 800 tkr till socialnämnden för att bibehålla habiliteringsersättningen på 45 kr/heldag respektive 22:50 kr/halvdag.

SAFE begärde omröstning om detta. Den slutade med att 8 ledamöter stödde förslaget, 36 röstade emot och 13 avstod. SAFE, MP och L röstade för bibehållen nivå, S, KD, C, M och V röstade emot, SD och en från KD avstod. Så gick det till när Hab-ersättningen halverades i Nässjö jämfört med 2018. Ett tråkigt beslut av fullmäktige!

 

Thomas Erixzon,
SAFE-medlem, Nässjö