Därför är kärnkraften farlig!

 

Avfallet - det är fortfarande inte löst hur man skall hantera det giftiga kärnkraftsavfallet. Det avger radioaktiv strålning i 100 000-tals år.

 

Uranbrytningen - uranbrytningen är mycket miljöförstörande eftersom uran är ett mycket giftigt grundämne. Brytningen har orsakat stora miljöskador på flera håll i världen; bl.a. i Afrika, Australien och Ryssland.

 

Olycksrisken - katastrofen i Tjernobyl 1986 visar hur allvarligt ett kärnkraftshaveri slår mot befolkningen. Tusentals människor fick flytta från områdena kring Tjernobyl. Många kärnkraftsverk ligger nära storstadsområden. I Sverige ligger Ringhals nära Göteborg och Forsmark ligger nära Stockholm.

 

Kärnkraft och kärnvapen - där man använder kärnkraft finns också möjligheter att utveckla kärnvapen. Kärnkraftsutbyggnaden bidrar på så sätt till kärnvapenspridningen i världen.

 

Därför borde vi inte bygga nya kärnkraftverk i landet. Istället behöver vi verkställa beslutet från folkomröstningen 1980; nämligen att avveckla kärnkraften i Sverige!

 

Thomas Erixzon

SAFE-medlem, Nässjö