Slå vakt om biblioteket i Malmbäck!

Det är väldigt missvisande att beskriva biblioteksnedläggningen i Malmbäck som en flytt av medborgarkontoret. Ett medborgarkontor är en disk med plats för en samhällsvägledare, några mindre hyllor med plats för pärmar, blanketter och broschyrer med kommunal och annan samhällsinformation, några datorer som allmänheten kan använda. Detta kräver inga större ytor och hade det bara gällt medborgarkontoret hade detta mycket väl kunna ligga i Malmbäcks ICA-butik.

Men det som Malmbäcksborna är kritiska och upprörda över är att man samtidigt passar på att i praktiken lägga ner Malmbäcks bibliotek. Det som föreslås i utredningens samtliga tre alternativ är att ”biblioteket” i fortsättningen bara ska bestå av en hylla med 250-300 titlar och en dator med en bibliotekskatalog.

Av Malmbäcks bibliotek blir det då kvar en hylla med ett antal deckare, romaner, resehandböcker och lite till. Resten får man beställa från huvudbiblioteket i Nässjö. Detta är inget bibliotek värt namnet!

Biblioteket i Malmbäck har idag några tusen titlar och fyller en rätt stor lokal i Malmbäcks skola. Det är ett typiskt filialbibliotek i en ort av Malmbäcks storlek. Samma typ av bibliotek finns i Bodafors, Forserum och Anneberg. Det är sitt bibliotek Malmbäcksborna vill slå vakt om, när man vill ha det kvar på skolan eller att flytta det till Betelkyrkans lokaler.

Hela det beslutsunderlag som presenterats för utskott 1 och kommunstyrelsen är därför mycket missvisande. Där finns det över huvud taget inte med något alternativ som innebär att biblioteket i Malmbäck ska bevaras som ett fullödigt filialbibliotek. I texten talas det mest en flytt av medborgarkontoret – biblioteksverksamheten betraktas som ett slags bihang till detta.

I textens inledning talas om ”bibehållen service”. Detta är ju struntprat! En minskning av bibliotekets bestånd från ett antal tusen titlar till 250-300 titlar kan väl inte kallas ”bibehållen service”. Det är istället en brutal nedskärning av biblioteksservicen! 

Ingenstans finns redovisat som en negativ aspekt att man faktiskt i praktiken lägger ner biblioteket – ett bibliotek som Malmbäcksborna så aktivt har visat att man vill ha kvar. Detta inte minst genom den stora uppslutningen på informationsmötet i Klockaregårdskyrkan i november.

Som medborgardialog betraktat kan det hela betraktas som närmast ett skämt. Invånarna har klart och tydligt sagt att man vill ha ett ordentligt bibliotek – antingen kvar på skolan eller i Betelkyrkan vid torget. Kommunens styrande struntar totalt i detta – man ger inte ens ett sådant alternativ att välja på i själva beslutsunderlaget!

Istället har utskott 1 nu förordat att lägga ner biblioteket på skolan och istället öppna ett medborgarkontor med bokhylla på Ica-butiken. Det är att totalt nonchalera vad Malmbäcksborna tycker!

Detta är också ett tillfälle för det nya regeringspartiet KD att visa vilken politik man vill föra. KD är största parti i Malmbäck med 23 % av rösterna där. Rimligtvis borde väl partiet slåss för kulturlivet på en ort där man har många av sina kärnväljare.

Det kan tilläggas att Malmbäck är en tätort där antalet i invånare ökar och som har ett synnerligen strategiskt läge gentemot Jönköping. Malmbäck är en ort som kommunen borde satsa på och tvärtemot nu öka kultutbudet!

Till sist: i inledningen av dokumentet till utskott 1 står det ordagrant: ”Förändringarna i samhället gör att varje verksamhet från tid till annan, behöver pröva och ompröva hur man bäst möter nya förutsättningar. Medborgarkontoren är inget undantag och förändringsresan börjar i Malmbäck.”

Detta lär väl innebära att fortsättning i samma stil följer på biblioteken i Bodafors, Forserum och Anneberg. Invånarna där bör stötta Malmbäcksborna nu – så att det inte blir fler nedläggningar av filialbibliotek i kommunen.

 

Thomas Erixzon, SAFE-medlem

 

Fotnot: Texten är underlag för ett debattinlägg på Smålands Dagblads Nässjö-sida den 24/1 2019.