Bättre information behövs om en öppen socialnämnd

Enligt det nya kommunstyret – S-C-KD – ska alla nämndsammanträden vara öppna för allmänheten från årsskiftet. Socialnämnden hade ett sammanträde den 2 januari – men om det var öppet så var det med största möjliga tystnad.

Det var ingen annons i lokaltidningen, det stod ingenting i kallelsen och det stod inget på kommunens hemsida om att detta sammanträde var öppet för allmänheten.

Nu har förvisso socialnämnden fått en ny ordförande – Ann-Cathrin Gunnar (C). Hon har aldrig varit någon direkt vän av öppna nämndsammanträden. Under den förra mandatperioden 2015-18 skulle nämnderna i Nässjö ha två öppna sammanträden om året enligt de dåvarande majoritetspartierna. Men så var det aldrig i samhällsplaneringsnämnden, där Ann-Cathrin satt som ordförande. Där var det konsekvent bara ett öppet sammanträde – i juni varje år.

Förhoppningsvis blir informationen till allmänheten i fortsättningen lite bättre när och var socialnämndens öppna sammanträden äger rum. Socialnämnden är en av kommunens viktigaste nämnder och dess verksamhet berör direkt många av kommunens invånare. Men tanke på nämndens och förvaltningens ekonomiska problem är det särskilt viktigt att insynen blir så stor som möjligt.

 

Thomas Erixzon
SAFE-medlem, Nässjö