Behåll subventionerad lunch för pensionärer!

 

Den 16 maj röstade Tekniska Servicenämnden ja till att ta bort subventionerna till pensionärer när de äter lunch på kommunens restauranger i Parkgården, Björkliden, Malmåkra, Skogsborg och Forsbacka. Detta kommer att leda till att matpriserna i ett slag höjs från 64 till 80 kronor för matgäster som är pensionärer. Enligt förslaget ska subventionerna tas bort den 1 oktober 2019.

 

Sista ordet är inte sagt än - frågan avgörs slutligen i kommunfullmäktige.

 

I Tekniska Servicenämnden stödde de styrande partierna S, KD och C förslaget. Även M ställde sig bakom. MP begärde återremiss och fick stöd av detta av SD – men återremissen blev nedröstad.

 

Orsaken till begäran om återremiss var bl.a. att nämndens ledamöter fick handlingarna bara två dagar innan mötet – mot vanligtvis en vecka. En annan orsak var att utredningen var bristfällig – den hade inte tagit hänsyn till varken ekonomiska eller social effekter.

 

SAFE säger bestämt nej till att ta bort matsubventionerna för kommunens pensionärer. Subventionerade måltidspriser är viktig kommunal friskvård. Det är viktigt att pensionärer kan få möjlighet till en näringsrik måltid till överkomligt pris. och då också få möjlighet att träffa andra pensionärer vid en gemensam lunch/middag i en trevlig matsal.