Interpellation

Till kommunstyrelsens ordförande Anci Magnusson

 

Trygghetsfrågor

Det är svårt att diskutera otrygghet och även kriminalitet utan att det förfaller till hårda straff och alarmism. Brottsoffer lider och människor är otrygga.

Trots det måste diskussionen hållas på en saklig och hanterbar nivå. Det gäller särskilt i en kommun som trots stora resurser i skola och socialtjänst är mycket beroende av statens arbete via polis och rättsväsende i övrigt.

Nässjö är inte Göteborg, Stockholm eller Malmö, men vi måste förhålla oss till det som sker och även försöka förhålla oss till debatten, som emellanåt blir starkt förenklad.

Kommunen har ett bra samarbete med polisen vad jag vet via bland annat socialtjänst och andra funktioner som jobbar med trygghet på olika sätt.

Kommunen har en strategi mot extremism. Den kan fungera i flera sammanhang tror jag. Det har visat sig att alla som ställer till upplopp inte per definition är extremister utan ”vanliga” kriminella och bråkstakar, vilket kan vara nog så allvarligt.

Det är bra att det finns beredskap och jag tycker att kärnan i strategin är beskrivningen av arbetsprocessen.

Strategin slutade gälla 191231 och finns alltså inte längre.

 

Mina frågor är:

-         Har strategin använts aktivt i något sammanhang i vår kommun där det varit påkallat?

-         Pågår arbete med ny strategi?

-         Ser kommunstyrelsens ordförande några viktiga förändringar vi behöver tänka på inför den – förmodade – nya strategin?

September 2020


Uno Kenstam, SAFE