Motion

Till Nässjö kommunfullmäktige

Hur analysera och ta ställning till

eventuell investering i utbyggnad av F-9-skolor

P.g.a. statens kraftiga nedskärningar av statsbidragen, så märks allt tydligare hur kapitalkostnader trycker bort driftsanslag ur den kommunala budgeten.

Varje investering på en miljon kronor gör "intrång" på driftsanslaget med 150.000 kronor. Vi kan alltså kostnadsmässigt sätta en investering på 2 miljoner kronor emot en lärartjänst.

Eftersom det inte finns tecken på någon förändring av den statliga ekonomiska politiken, så måste stora projekt noga gås igenom, till exempel F-9-skolor. En stor investering, som F-9-skolorna verkar bli, måste beskrivas tydligt och klart.

Att jag kan sätta investering emot personal enligt ovan beror på att

F-9-skolan inte i första hand handlar om ett behov av mer lokaler , utan investeringen ska genomföras utifrån pedagogiska motiv.

Som situationen ser ut idag, så tvingas barn-och utbildningsnämnden 1999 med nuvarande direktiv skära ner verksamheten med 14 miljoner kronor i förhållande till 1998. Det vill säga, skära ner verksamheten med 4 %, vilket motsvarar cirka 50 heltidstjänster. En svår situation således.

Jag yrkar att:

fullmäktige vid behandling av driftsbudget och investeringsplan de närmaste åren får underlag för att noggrant kunna diskutera valet mellan

* å ena sidan den rent fysiska F-9-skolans värde från pedagogisk utgångspunkt. Detta pedagogiska arbete ska då genomföras med mindre personal och

* å andra sidan fortsatt pedagogiskt arbete i nuvarande lokaler genomfört med mer personal.

När vi har tydliga underlag så att vi ordentligt kan värdera ovanstående, så blir diskussionen intressantare och mer belysande.

Nässjö 6/8 -98

Uno Kenstam, SAFE