Nässjö 15/3 -98

MOTION

till Nässjö kommunfullmäktige

 

Länstrafiken borde ha egen personal och köra i egen regi

-------------------------------------------------------------------------

Att som Länstrafikens styrelse nu förhåller sig till personalen som arbetar åt entreprenören är inte rimligt.

Med tanke på att SJ inte uppträtt på ett ansvarfullt sätt i det här läget, så hade det naturliga varit att Länstrafiken själv tagit över personalen och drivit verksamheten vidare i egen regi.

Att genom korta avtal - som nu ingåtts med BSM - skapa otrygghet och oro bland olika personalgrupper är inte bra.

Det kan/får inte vara så att det är anbudsförfarandet i sig som är Länstrafikens högsta uppgift; det måste vara en bra och väl fungerande kollektivtrafik. Länstrafiken borde kanske därför själv "lämnat in anbud", eftersom man redan äger materielen, tåg etc.

Det borde vara billigare att driva det hela i egen regi än att lämna ut det på entreprenad åt privata företag, som utöver kostnadstäckning även kräver vinst. För länstrafiken räcker som bekant kostnadstäckning.

Jag yrkar:

- att Nässjö kommuns företrädare - i alla de sammanhang där Länstrafiken diskuteras - framför att Länstrafiken så snart som möjligt ska övergå till att driva trafiken i egen regi.

Uno Kenstam