Populist betyder folklig

Ett vanligt förekommande skällsord i dagens politiska debatt är "populist". Partier och politiker är "populistiska" när man framför krav på exempelvis förbättringar i välfärdssamhället, att anställa fler inom sjukvården och att höja skatten för de rika.

Debattörer, ledarskribenter och journalister använder då ofta ordet "populist" i negativ bemärkelse utan att veta vad det egentligen betyder. Ordet populist kommer nämligen från latinets "populus" som betyder folk. En annan variant av ordet som är vanlig i svenskan är "populär".

Populist kan alltså översättas med "folklig", dvs en politiker som är "populistisk" är en som framför folkliga krav och synpunkter; som för fram det som väljarna tycker.

Detta ska ställas i motsats till "elitistisk", dvs de krav och åsikter som den härskande makteliten i landet vill ska vara allenarådande. Dit hör t.ex. sänkta skatter för höginkomsttagare, avskaffad förmögenhetsskatt, nedskärningar och privatiseringar av sjukvård och omsorg, och att den svenska kronan avskaffas till förmån för EU:s valuta.

Tänk på detta nästa gång du hör någon politiker och debattör som vill ha mer resurser barnomsorg, skola och sjukvård kallas för "popu-listisk" av överheten!

 

 

Thomas Erixzon, Nässjö

Juli 1999